BetPhoenix luôn cố gắng phục vụ tốt nhất cho quý khách. Tuy nhiên do tác động của đại dịch COVID-19 hiện nay, nếu bạn gặp bất cứ sự gián đoạn nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Live Chat, E-Mail hoặc SMS..

Chuyển Tiền

banking betphoenix
HƯỚNG DẪN CÁCH NẠP TIỀN BẰNG BITCOIN

Bitcoin là một mạng lưới thanh toán sáng tạo và một loại tiền mới. Đó là một hình thức tiền tệ kỹ thuật số, được tạo ra và tổ chức bằng điện tử.

 • Ít nhất: 50 USD
 • Nhiều nhất: 5000 USD

Xin liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết tại số 1-888-378-0888.

Địa chỉ thanh toán Bitcoin sẽ không chứa giao dịch trước. Chúng tôi có quyền từ chối thanh toán nếu có giao dịch hiện tại được tìm thấy trên địa chỉ đó.

banking betphoenix

Lướt sóng kỹ thuật số với E-wallets. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấp vào cashier và làm theo các bước đơn giản sau:

 1. Chọn e-wallet
 2. Nhập số tiền bạn muốn gửi và nhấp vào nút "Gửi tiền"
 3. Xác minh số tiền và nhấp vào "Mua" để được chuyển hướng đến màn hình thanh toán. (Lưu ý rằng bạn sẽ vào trang web của bên thứ ba)
 4. Đặt thông tin thẻ tín dụng của bạn và nhấp vào "Thanh toán" để xử lý thanh toán an toàn và đã xác minh.
 5. Sao chép mã xác nhận của bạn và dán lại vào mục Cashier của trang Betphoenix, sau đó nhấp vào "Gửi tiền" để bỏ tiền vào tài khoản của bạn.
 • Tối thiểu: 50 USD
 • Tối đa: 500 USD

InstantVoucher chỉ có sẵn cho khách hàng sống tại Hoa Kỳ.

QBDirect chỉ có sẵn cho các khách hàng sống tại Hoa Kỳ và Canada.

Để biết chi tiết về cách sử dụng ví điện tử, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng theo số 1.877.717.7747

banking betphoenix

Được trả lại phí chuyển tiền với tiền gởi từ $300 trở lên

 • Ít nhất: 50 USD
 • Nhiều nhất: Upon Request

Muốn biết chi tiết về việc chuyển một số tiền lớn hơn với tính cách cá nhân (person to person), xin liên lạc chúng tôi tại số 1-888-378-0888.

banking betphoenix

Được trả lại phí chuyển tiền với tiền gởi từ $300 trở lên

 • Ít nhất: 50 USD
 • Nhiều nhất: Upon Request

Muốn biết chi tiết về việc chuyển một số tiền lớn hơn với tính cách cá nhân (person to person), xin liên lạc chúng tôi tại số 1-888-378-0888.

banking betphoenix

Chuyển tiền cực kỳ an toàn trên thế giới. Chỉ có séc bảo chứng (Cashier Checks ) sẽ được chấp nhận.

 • Ít nhất: 1,000 USD
 • Nhiều nhất: 5,000 USD

Muốn biết chi tiết về việc chuyển một số tiền lớn hơn, xin liên lạc chúng tôi tại số 1-888-378-0888.

banking betphoenix

Cách chuyển tiền nhanh nhất vào tài khoản của bạn từ bất cứ nơi nào trên thế giới

 • Ít nhất: 1,000 USD
 • Nhiều nhất: 10,000 USD

Xin liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết tại số 1-888-378-0888

banking betphoenix

Gửi tiền bằng thẻ tín dụng / thẻ ngân hàng, xin liên lạc chúng tôi tại số 1-888-378-0888 để được trợ giúp về cách thức.

 • Ít nhất: 100 USD
 • Nhiều nhất: 500 USD

Gửi tiền bằng thẻ tín dụng phải chịu bị giữ tiền 21 ngày và các văn bản bao gồm: một đơn ủy quyền được ký tên, một bản sao của chứng minh nhân thân có hình ảnh và bản sao của mặt trước và sau của thẻ tín dụng. Xin liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết tại số 1-888-378-0888.

banking betphoenix
 • Min: 50 USD
 • Max: 2,000 USD

Xin liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết tại số 1-888-378-0888

banking betphoenix

Contact customer service for further details at 1.888.889.4368.

banking betphoenix

Chuyển tiền với tính cách cá nhân (từ người qua người) được xử lý từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. Xin liên lạc chúng tôi về yêu cầu rút tiền tại số 1-888-378-0888.

 • Ít nhất: 100 USD
 • Nhiều nhất: 450 USD (cho Money Gram) USD cho một tên người nhận cho mỗi lần.
 • Tiền phí phụ thuộc vào số tiền rút, từ $37 đến $70
 • Rút tiền lần thứ 3 hay nhiều hơn trong 7 ngày phải chịu thêm phí phụ trội.
 • Theo quy định của công ty chuyển tiền: một tên chỉ nhận được 1 chuyển tiền mỗi 4 ngày theo phương cách này.

Xin liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết tại số 1-888-378-0888.

banking betphoenix

Yêu cầu rút tiền bằng séc và nhận một lần rút tiền lên tới $2000 miễn phí mỗi 30 ngày. Séc được xử lý từ thứ Ba tới thứ Năm, thời gian xử lý có thể tới 10 ngày và séc sẽ nhận được trong 3 tới 4 ngày làm việc. Tối đa 1 séc cho một tài khoản cho 7 ngày vì sự hạn chế của công ty xử lý. Xin liên lạc chúng tôi về yêu cầu rút tiền tại số 1-888-378-0888.

 • Ít nhất: 1,000 USD
 • Nhiều nhất: 10,000 USD mỗi tuần
Lệ phí:
 • Miễn phí mỗi 30 ngày cho một lần rút tới $2000.
 • $50 cho mỗi lần rút khác.
 • Rút tiền lần thứ 3 hay nhiều hơn trong 7 ngày phải chịu thêm phí phụ trội.
 • Những hạn chế khác có thể được áp dụng.

Quy định về tiền gởi vào

 1. Mọi tiền gởi vào phải được ban giám đốc chấp thuận. Betphoenix dành quyền chấp nhận, từ chối hay hủy bỏ mọi tiền gởi vào.
 2. Việc sử dụng thẻ tín dụng, cũng như các giải pháp ví tiền điện tử và phương cách chi trả điện tử của chúng tôi được giới hạn cho một tài khoản, nghĩa là cùng một thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hay ví tiền điện tử không thể được dùng bởi hơn một khách hàng.
 3. Thẻ tín dụng hay ví tiền điện tử phải cùng tên được ghi danh trong tài khoản với Betphoenix. Trong trường hợp khách hàng mong muốn sử dụng tài khoản của một thẻ hay ví điện tử của tên người khác, tiền gởi vào phải được ban giám đốc chấp thuận trước và tài liệu thích đáng của người giữ thẻ hay ví điện tử phải có trong hồ sơ trước khi tiền được gởi vào.
 4. Giới hạn của tiền gởi vào thay đổi theo phương cách được sử dụng. Mọi sự tăng thêm giới hạn phải được ban giám đốc chấp thuận và Betphoenix dành quyền yêu cầu tài liệu đầy đủ từ khách hàng để xác nhận nhân thân của khách hàng trước khi các giới hạn được tăng lên. Cung cấp tài liệu như thế sẽ không bảo đảm bất cứ sự tăng lên của giới hạn tiền gởi vào.
 5. Các tùy chọn cho tiền gởi vào thay đổi tùy theo địa điểm của bạn, để có một danh sách đầy đủ các tùy chọn cho tiền gởi vào, xin vui lòng tham khảo phần Chuyển Tiền (Tài Chính?) của chúng tôi hay liên lạc đội hỗ trợ của chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến (live chat), qua điện thoại số 1.888.378.0888 hay qua email:[email protected]
 6. Mọi thành viên bị phát hiện gian lận bằng bất cứ cách gì với thẻ tín dụng hay bất cứ phương cách chi trả điện tử nào sẽ khó tránh khỏi bị truy tố hình sự và/hay dân sự.
 7. Mọi tiền thắng có từ việc sử dụng bất hợp pháp thẻ tín dụng hay các phương cách chi trả điện tử sẽ tự động bị tước bỏ.
 8. Tên công ty giao dịch trên báo cáo của thẻ tín dụng của bạn có thể thay đổi theo từng giao dịch vì chúng tôi sử dụng nhiều công ty xử lý khác nhau. Nếu bạn không chắc chắn về một món tiền phải trả trên báo cáo, vui lòng liên lạc phòng bảo mật của chúng tôi để hỏi về món tiền đó qua email [email protected]
 9. Tiền gởi vào bằng thẻ tín dụng cũng như qua vài giải pháp ví điện tử phải chịu bị giữ trong 21 ngày làm việc trước khi mọi yêu cầu rút tiền được xử lý và tài liệu thích đáng sẽ được yêu cầu.
 10. Hiện nay tiền tệ mặc định ở quầy tiền của chúng tôi là Mỹ Kim, nếu tài khoản của bạn là tiền tệ khác, bạn phải liên lạc phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi trước khi bỏ tiền vào để nhận những hướng dẫn thích hợp
 11. Tiền vào nào không được xử lý qua quầy tiền của chúng tôi sẽ không được tự động công nhận; trách nhiệm của khách hàng là liên lạc phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi để thông báo cho họ biết về tiền gởi vào để để bảo đảm tiền này được đưa vào tài khoản trong thời gian nhanh nhất.
 12. Betphoenix không chịu trách nhiệm cho những tiền gởi vào không thông báo cho bộ phận dịch vụ khách hàng của Betphoenix.
 13. Trong trường hợp tiền được đưa vào tài khoản của khách do sai lầm, khách hàng có phận sự thông báo Betphoenix không chậm trễ sai lầm đó. Với tài khoản có tiền còn lại là âm, Betphoenix dành quyền hủy bỏ bất cứ cược treo nào, dù là được đặt với tiền có từ sự sai lầm hay không.
 14. Trong trường hợp chậm trễ do sai lầm về giao dịch hay do bên thứ ba xứ lý chậm trễ, Betphoenix không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ cược lỡ nào do sự chậm trễ gây ra.
 15. Phí sẽ được trả cho chuyển tiền cá nhân $300 hay nhiều hơn.
 16. Betphoenix không chịu trách nhiệm cho phí phải chịu cho việc chuyển tiền của tài khoản ví điện tử hay phí chuyển tiền trả cho công ty ví điện tử.
 17. Betphoenix không chịu trách nhiệm cho phí phải trả thêm cho các định chế ngân hàng như, nhưng không giới hạn vào: phí tiền ứng trước, phí cho giao dịch quốc tế và tiền tệ, phí cho dùng quá tiền tài khoản hay lệ phí ngân hàng.
 18. Betphoenix tin tưởng vào dịch vụ của bên thứ ba xử lý chuyển tiền và không thể chịu trách nhiệm về mọi sự sai hỏng của bên đó.
 19. Các phương cách chuyển tiền có sẵn có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
 20. Quy định về tiền gởi vào của nhà cái sẽ thay thế mọi đề nghị bằng lời nói hay viết ra của bất cứ nhân viên nào của Betphoenix.
 21. Các hoạt động cá cược trực tuyến có thể bị chế tài ở vài khu vực mà chính quyền địa phương làm chủ và quản lý xổ số, cá cược thể thao và đua ngựa và có thể không được cho phép chơi trong vài trường hợp. Đây là trách nhiệm cá nhân của mỗi khách hàng về việc tìm hiểu luật pháp địa phương của mình trước khi bỏ tiền vô tài khoản để chơi.
 22. The Bitcoin payment address should contain no prior transaction. We reserved the right to refuse payment if there is existing transaction found on given address.

Quy định về tiền rút ra

 1. Yêu cầu rút tiền được nhận từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9AM đến 1PM EST.
 2. Tiền rút chỉ được xử lý với tên của chủ tài khoản. Trong trường hợp mà một khách hàng không thể nhận tiền với tên của mình, một giấy ủy quyền viết tay với chữ ký phải được nhận với tên của người nhận tiền được chứng thực. Ngoài ra, một chứng minh nhân thân có hình ảnh của chủ tài khoản phải đi kèm với giấy ủy quyền.
 3. Mọi yêu cầu rút tiền phải được đặt trực tiếp với một đại diện của dịch vụ khách hàng bằng điện thoại hay trò chuyện trực tuyến. Yêu cầu rút tiền bằng email sẽ không được chấp nhận.
 4. Khách hàng phải cung cấp số tài khoản và mật khẩu vào lúc rút tiền để cho nhân viên của chúng tôi chấp nhận yêu cầu. Thiếu sót cung cấp những thông tin trên hay thông tin cung cấp không đúng sẽ đưa đến việc từ chối yêu cầu.
 5. Đòi hỏi về tổng số tiền phải đặt cược (rollover), thời gian giữ tiền trong tài khoản và giấy tờ được yêu cầu phải được hoàn tất và nhận được trước khi yêu cầu rút tiền có thể được xử lý.
 6. Mọi yêu cầu rút tiền phải trãi qua thủ tục nội bộ và sự chấp thuận của vài cấp điều hành. Việc gởi yêu cầu do một đại diện dịch vụ khách làm thay mặt khách hàng không bảo đảm sự chấp thuận của ban quản lý.
 7. Mọi rút tiền tùy thuộc vào tiền đang có sẵn trong tài khoản vào lúc việc rút tiền được xử lý; nếu tiền không có sẵn, việc rút tiền bị hủy bỏ.
 8. Betphoenix dành quyền yêu cầu các giấy tờ thích đáng như là, nhưng không giới hạn vào, chứng minh nhân thân có hình ảnh, hóa đơn điện nước và bản sao của thẻ tín dụng trước khi xử lý một việc rút tiền. Thiếu sót thỏa mản yêu cầu này sẽ đưa đến sự hủy bỏ việc rút tiền.
 9. Trước khi một thành viên yêu cầu một rút tiền, trách nhiệm cá nhân của họ là bảo đảm mọi thông tin cá nhân kể cả địa chỉ nơi ở, số phone và địa chỉ email được cập nhật và chính xác trong hệ thống của chúng tôi. Trong trường hợp mà việc gởi lại tiền tới một địa chỉ mới là cần thiết vì sai địa chỉ, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả thêm phí hành chính ít nhất là $50.
 10. Việc xử lý yêu cầu chuyển tiền cá nhân (qua Western Union, Money Gram) có thể mất từ 48 giờ đến 72 giờ tùy theo sự có sẵn của công ty xử lý.
 11. Mặc dù chúng tôi cố gắng xử lý việc rút tiền nhanh nhất có thể, vài phương cách có thể lâu hơn để xử lý vì các thủ tục chuyển tiền và bất cứ tiền rút nào có thể mất tới 10-14 ngày làm việc để được hoàn toàn xử lý.
 12. Tùy vào phương cách bỏ tiền vào mà một vài yêu cầu rút tiền ra có thể phải chịu mất thêm thời gian giữ tiền trong tài khoản.
 13. Thỉnh thoảng chúng tôi phải xử lý yêu cầu của bạn qua phương cách khác với cái được yêu cầu ban đầu. Trong trường hợp mà phương cách bị thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
 14. Các yêu cầu rút tiền có thể được hủy bỏ hay thay đổi trước khi nó được xử lý. Một khi đã được xử lý, không có sự thay đổi nào còn được cho phép. Trong trường hợp mà việc rút tiền bị hủy bỏ theo yêu cầu của khách hàng, phí chuyển tiền sẽ không được trả lại.
 15. Phương cách, giới hạn và phí rút tiền có thể được thay đổi mà không có thông báo trước.
 16. Tiền thưởng không có giá trị tiền mặt sẽ bị loại bỏ vào lúc rút tiền.
 17. Để nhận một rút tiền miễn phí, tài khoản phải có hoạt động ít nhất 30 ngày, và khách hàng phải giữ ít nhất 20% tiền còn lại trong tài khoản.
 18. Tiền thưởng free play chỉ dành cho những người chơi có tính cách giải trí. Nếu một tài khoản bị đánh dấu như là một người chơi với tính cách không giải trí căn cứ trên hoạt động cá cược hay bất kỳ lý do nào khác, ban quản lý dành quyền rút lại việc đưa tặng free play vào bất cứ lúc nào mà không có thông báo trước.
 19. Betphoenix dành quyền từ chối, hủy bỏ hay giữ lại mọi yêu cầu rút tiền nếu nghi ngờ có gian lận liên quan tới tiền bỏ vào hay hoạt động của tài khoản.
 20. Tiền rút tối đa được phép cho mỗi tài khoản trong thời gian 7 ngày, dù bằng phương cách nào, là $4,000 mỹ kim hay tương đương theo tiền tệ trong tài khoản.
 21. Ban quản lý Betphoenix dành quyền hạ thấp tiền rút tối đa cho bất cứ khách hàng nào vào bất cứ lúc nào.
 22. Quy định về tiền rút của nhà cái sẽ ưu tiên hơn mọi đề nghị bằng lời nói hay viết ra của bất cứ nhân viên nào của công ty.