Loading Login
LiveCasino

Luật Chơi Xì Dách Trực Tiếp

You are here

Luật Chơi Xì Dách Trực Tiếp

 • Xì Dách Trực Tiếp của Betphoenix dùng một cỗ 8 bộ bài.
 • Các lá bài mặt hình – bồi, đầm, và già, đều có giá trị 10, lá ách tính là 1 hay 11, và các lá còn lại có giá trị tương ứng với giá trị trên mặt bài.
 • Nếu tụ của bạn quá 21, bạn bị “hoắc” và tự động thua tụ đó.
 • Nếu tụ bạn có tổng số điểm bằng với người chia bài, từ 17 trở lên, không ai thắng và tiền cược của bạn được đẩy trả lại.
 • Người chia bài phải ngừng từ 17 trở lên và rút từ  16 trở xuống
 • Nếu lá bài ngửa của người chia bài là một lá ách, bạn sẽ được hỏi là bạn có muốn mua bảo hiểm không.

Bài Xì Dách Trực Tiếp của chúng tôi cho phép nhiều người chơi cùng lúc trên cùng một tụ được quyết định rút thêm, đứng yên, đặt gấp đôi hay chia tụ. Mỗi người chơi có thời gian bằng nhau (10 giây) để quyết định lấy hành động.

Những nước đi/hành động của người chơi Xì Dách Trực Tiếp

BẢO HIỂM

Cho bạn một cơ may để tự bảo vệ khi bạn tin là người chia bài có thể được xì dách. Nếu lá đầu tiên (lật ngửa) là con ách, và người chơi tin là lá úp của người chia bài có giá trị 10, người chơi có thể mua bảo hiểm đề phòng người chia bài xì dách với giá bằng phân nửa của cược đặt. Nếu người chia bài có xì dách, bảo hiểm trả 2 cho 1, tương ứng với tiền đặt cược đầu tiên. Nếu người chơi đã mua bảo hiểm và người chia bài không có xì dách, người chơi mất bảo hiểm. Lúc đó cược đặt của người chơi được giải quyết bằng cách so sánh bài của người chơi và người chia bài. Nếu cả hai người chơi và người chia bài đều có xì dách, kết quả là ván bài hòa với việc người chơi được lợi nhờ vào tiền thắng bảo hiểm.

CƯỢC

Để đặt 1 cược, người chơi phải nhấn lên giá trị con chip (“phỉnh”) mà mình muốn đặt.

CHIA BÀI

Nhấn Deal để bắt đầu ván bài sau khi một cược đã được đặt. Người chơi được chia 2 lá bài lật ngửa và người chia bài được 2 lá – lá đầu tiên lật ngửa và lá thứ 2 úp xấp.

RÚT THÊM

Người chơi muốn được chia thêm một lá bài. Người chơi có thể rút thêm bất cứ lúc nào trước khi đứng yên.

ĐỨNG YÊN

Người chơi muốn giữ nguyên bài đã được chia.

CHIA TỤ

Nếu 2 lá bài đầu tiên của người chơi đều có cùng giá trị (ví dụ 7, 7, hay Đầm, Già), 2 lá có thể được chia thành 2 tụ riêng biệt bằng cách đặt thêm một cược bằng giá tiền cược ban đầu. Sau đó người chơi tiến hành rút bài như bình thường, với các ngoại lệ sau: nếu người chơi tách 2 lá ách, chỉ có một lá bài được chia thêm cho mỗi tụ. Một tụ được 21 sau khi tách các lá ách được xem là 21, chứ không phải là xì dách.

GẤP ĐÔI

Khi người chơi đã được chia 2 lá bài đầu tiên và tin là lá thứ 3 sẽ đưa họ tới vị trí để thắng tụ của người chia bài, họ có thể “đặt gấp đôi”. Tiền cược được gấp đôi, và thêm 1 lá bài được chia cho người chơi. Tụ sẽ tự động đứng yên, và người chia bài sau đó hoàn tất tụ của mình và so điểm với của người chơi

XÌ DÁCH

Đạt được khi 2 lá bài đầu tiên tổng cộng 21. Xì dách thắng điểm 21 gồm 3 lá bài hay nhiều hơn.

HOẮC

Đạt được khi tổng số điểm các lá bài của người chia bài hay của người chơi vượt quá 21. Nếu người chơi hoắc, tiền cược bị mất, nếu người chia bài hoắc, người chơi tự động thắng cược.

HÒA

Đạt được khi số điểm các lá bài của người chia bài và của người chơi bằng nhau với kết quả là không ai thắng. Nó cũng đưa đến việc trả lại tiền cược của người chơi.

Thắng Xì Dách Trực Tiếp

Người chơi được giao một khoản thời gian để đặt cược trước khi nhận bất cứ lá bài nào. Để tham gia người chơi phải đặt một cược.

Một khi cược được đặt và thời gian giao cho đã hết, người chơi được chia 2 lá bài lật ngửa. Người chia bài được chia lá đầu tiên lật ngửa và lá thứ 2 úp xấp. Nếu tổng số điểm các lá bài của người chơi gần 21 hơn của người chia bài, người chơi thắng tiền cược đặt. Người chơi cũng thắng khi người chia bài vượt quá 21 và người chơi không hoắc. Nếu số điểm của người chơi quá 21, người chơi thua tiền đặt cược.

Play live blackjack online with our beatiful live dealers!

Live Blackjack Online Rules

 • Live dealer blackjack online uses an eight-deck shoe.
 • The face cards - jack, queen and king, all have a value of 10, aces count as either 1 or 11, and the remaining cards are worth their face value.
 • If your hand exceeds 21, you bust and automatically lose the hand.
 • If you have the same card total as the dealer, from 17 and up, no one wins and you get your wager back in a push.
 • The dealer must stand on 17 and above and draw on 16 and below.
 • If the dealer's face-up card is an ace, you will be asked if you wish to buy insurance.

Player Moves/Actions For Live Blackjack

Live Blackjack Insurance

It gives you a chance to protect yourself when you believe the Dealer might have Blackjack.

If the Dealer's first card is an ace, and you believe the Dealer's hole card (face down) value is 10, you may buy insurance against a Dealer Blackjack at the price of half their initial bet.

If the live dealer does have Blackjack, the insurance pays 2 to 1, which corresponds to the amount of the initial bet. If you have bought insurance and the Dealer does not have Blackjack, you lose your insurance.

Your initial bet is then settled by comparing your cards with the live dealers' cards. If the Dealer and you both have Blackjack, the game results in a push with you profiting by the amount won by taking insurance - also called "even money".

Bet

To place a bet, you must click on the chip value that they wish to wager.

Deal

Press Deal to begin the game once a wager has been placed. You get two cards face up, and the Dealer gets the first card face up and the second card face down.

Hit

You want another card to be dealt. You may take a hit at any time before standing.

Stand

You want to keep hand dealt.

Split

If your first two cards are of the same value (i.e. 7, 7, or Q, K) they may be split into 2 separate hands by placing a second wager of equal value. You then proceed to draw cards as usual, with these exceptions: If you split two aces, only one additional card is dealt for each hand. A hand totaling 21 after splitting aces is considered 21, not Blackjack.

Double

When you have been dealt the first two cards and believes that the third card will give you a position to beat the Dealer's hand, you can "double down." The wager is doubled, and you are dealt one additional card. The hand is automatically stood, and the Dealer then completes their hand comparing it to your total.

Blackjack

Is achieved when the first two cards total 21. Blackjack beats a score of 21 consisting of 3 or more cards.

Bust

Is achieved when the total value of cards for either the Dealer or the Player exceeds 21. If you bust, the wager is lost, if the Dealer busts you automatically win the wager.

Push

Is achieved when the value of the Dealer's cards (from 17 to 21) and your cards are equal, resulting in neither winning. It also results in the return of your wager.

 

Live Baccarat with real dealers

Our live casino is as close as you’ll get to actually going down to a real-life casino but from a computer. Like in most traditional online casino games, you’re playing against the dealer, or against other players in games such as Texas Hold’em.

However, in live casinos, you’re playing with human dealers that are streamed live from our set, which means they do what they do as if they were right there with you in a real-life casino. The game is played live and in real-time, except the other players are each in front of their own computers. It’s that easy.

Nayeli

 • Height: 1.62 cm
 • Age: 21 y/o
 • Hobby: Exercise

Alison

 • Height: 1.69 cm
 • Age: 25 y/o
 • Hobby: Dancing

Yariela

 • Height: 1.70 cm
 • Age: 19 y/o
 • Hobby: Dancing, watching movies and series

Katherine R

 • Height: 1.65 cm
 • Age: 31 y/o
 • Hobby: Likes to play Football

Maria

 • Height: 1.65 cm
 • Age: 29 y/o
 • Hobby: Dancing

Maria Fernanda

 • Height: 1.60 cm
 • Age: 33 y/o
 • Hobby: Exercise and Foodie

Yajaira

 • Height: 1.53 cm
 • Age: 32 y/o
 • Hobby: Hiking

Katherine C

 • Height: 1.62 cm
 • Age: 36 y/o
 • Hobby: Exercise

Sianny

 • Height: 1.55 cm
 • Age: 33 y/o
 • Hobby: Cooking

Dilany

 • Height: 1.49 cm
 • Age: 27 y/o
 • Hobby: Exercise

Teresa

 • Height: 1.70 cm
 • Age: 41 y/o
 • Hobby: Walk on the beach

Some Tips To Play In The Live Casino

Please consider some things before you sit down at a table in the live casino.

 • Make sure you have the adequate bandwidth – It really sucks when you log on to the live casino and the stream is choppy and constantly buffering. A good Internet connection matters if you want a good experience.
 • Bet to your limits – Though it might sound obvious, please don’t bet next month’s rent. Bet what you can, have a bankroll, and stick to it.
 • Don’t chase a losing game – This is true in any casino you bet in, play smart, and don’t slip and slide by chasing losses.
 • Don’t be afraid to call it quits – Knowing when call it quits is the sign of an intelligent player. There’s no such thing as winning all the time and you should stop on a dime when things aren’t going your way.  
 • Understand live casino etiquette – When you’re in a real-life casino, everyone understands the rules of etiquette. It’s the same in a live casino, so play well.
 • Have fun – Remember, this is a fun game so make sure to enjoy yourself!

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager