Loading Login

Tiền Thưởng & Khuyến Mãi

You are here

Tiền Thưởng & Khuyến Mãi

Quý Mão - Năm con Mèo

Coupon Code: BPCAT250

Betphoenix.ag wishes you wealth and prosperity. May good luck follows you in every step, and your house be filled with happiness. 

Celebrate it with this 250% Bonus

500% VIRTUAL CASINO BONUS!

Coupon Code: BPVC500

Try out Virtual Casino with a 500% Bonus up to $1,500.

Here’s how:

 1. Make a deposit between $50 to $300 or more.
 2. Call to Redeem coupon code: BPVC500
 3. Play Virtual Casino

CHƠI MIỄN PHÍ 150%!

Coupon Code: BP150

CHƠI MIỄN PHÍ 150% !

 • Có giá trị đối với khoản có tiền gửi từ $200 trở lên.
 • Phần thưởng tối đa được trao cho chương trình khuyến mãi này là $1,500
 • Chương trình khuyến mãi mang theo vòng quay 16 lần và giữ trong hai tuần

 

CHƠI MIỄN PHÍ 100%!

CHƠI MIỄN PHÍ 100%!

Coupon Code: BP100
 • Có giá trị đối với khoản có tiền gửi từ $100 trở lên.
 • Phần thưởng tối đa được trao cho chương trình khuyến mãi này là $300
 • Chương trình khuyến mãi mang theo vòng quay 12 lần và giữ trong hai tuần

CHƠI MIỄN PHÍ 50% !

Coupon Code: BP50
 • Có giá trị đối với khoản có tiền gửi từ $100 trở lên.
 • Phần thưởng tối đa được trao cho chương trình khuyến mãi này là $300
 • Chương trình khuyến mãi mang theo vòng quay 8 lần và giữ trong hai tuần
 • Tiền gửi được thực hiện qua Thẻ tín dụng, QBDirect, InstaVoucher không đủ điều kiện nhận ưu đãi này.
Tiền thưởng thẻ tín dụng

Tiền thưởng thẻ tín dụng

Coupon Code: BPCC100 or BPCC150
 • Có giá trị đối với khoản có tiền gửi từ $200 trở lên.
 • Phần thưởng tối đa được trao cho chương trình khuyến mãi này là $500.
 • Chương trình khuyến mãi mang theo vòng quay 18 lần và giữ trong hai tuần.
 • Tiền gửi được thực hiện qua Thẻ tín dụng, QBDirect, InstaVoucher không đủ điều kiện nhận ưu đãi này.
 • Chỉ dành cho khách hàng mới. Ưu đãi này chỉ có thể được yêu cầu một lần.

BetPhoenix đang là người dẫn đầu trong kỹ nghệ cờ bạc trực tuyến. Cá Cược, Sòng Bài Trực Tiếp, Sòng Bài Ảo & Đua Ngựa. Tất cả trong một! Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số một của chúng tôi.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747 Check our sign-up bonuses to start with a boost!Call now to get in touch with an account manager