Bitcoin Link

Tiền Thưởng Lũy Tiến Đặc Biệt

TIỀN THƯỞNG LŨY TIẾN ĐẶC BIỆT

 • 200% free play + $25 free play cho lần nạp tiền đầu tiên

 • 200% free play + $50 free play cho lần nạp tiền thứ nhì

 • 200% free play + $75 free play cho lần nạp tiền thứ ba

Chữ in nhỏ:

 • Tiền nạp phải được thực hiện trong vòng 1 tháng liên tiếp
 • Khuyến mãi chỉ hợp lệ cho tài khoản mới
 • Khuyên mãi dành cho người chơi để giải trí.
 • Một khuyến mãi cho một lần nạp tiền
 • Hợp lệ cho cư dân ở Châu Mỹ hoặc nơi được ban giám đốc cho phép.
 • Khuyến mãi chỉ có cho khách hàng chơi với tiền cò thường.
 • Để nhận khuyến mãi, cần phải nạp tiền ít nhất $300.
 • Tiền thưởng tối đa nhận được là $3000 tiền free play.
 • Quy định về tiền thưởng free play được áp dụng.
 • Khuyến mãi này kèm theo tổng số tiền phải đặt cược (rollover) x18
 • Rollover được căn cứ trên Tiền Nạp + Phí Chuyển Tiền, nếu có + Tiền Thắng với free play.
 • Khuyến mãi này kèm theo việc giữ tiền trong 2 tuần.
 • Nạp tiền bằng thẻ tín dụng không được áp dụng (tiền mặt mà thôi)
 • Tiền đặt cược với casino không được tính cho rollover.
 • Các hạn chế khác có thể được áp dụng.
 
 • Tiền Thưởng Lũy Tiến Đặc Biệt
 • 175% Sign-up Bonus!
 • Up to 150% Free Play!
 • Bitcoin Deposit Bonus
 • Tuesdays & Wednesdays promo
 • Credit Card Deposit 10% Free Play
 • Credit Card Deposit 15% Free Play
 • Credit Card Deposit 20% Free Play
 • Referral Bonus
 • New Casino Bonus
 • Live Casino Specials
 • Casino Bonuses
 • Casino Referral Bonus