Loading Login

Quy Định Về Tiền Thưởng Và Khuyến Mãi

You are here

 • Các khuyến mãi được giới hạn cho mỗi khoản tiền gởi vào, mỗi người, tài khoản, hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, cùng tài khoản thanh toán (ví dụ moneytbookers, neteller, v.v.) và máy tính dùng chung như là trường học, thư viện công hay nơi làm việc; không có ngoại lệ được thực hiện cho quy định này.
 • Nếu một thành viên có nhiều tài khoản, mọi khoản tín dụng khuyến mãi và tiền thắng từ tín dụng đó sẽ là vô giá trị và vô hiệu và sẽ bị trừ ra khỏi tài khoản.
 • Mọi chào mời khuyến mãi chỉ là nhằm cho những người chơi có tính cách giải trí, Betphoenix dành quyền tặng, từ chối hay đảo ngược mọi chào mời khuyến mãi cho bất kỳ khách hàng nào vào bất cứ lúc nào nếu được xác định là khách hàng không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi như vậy hoặc bị  khám phá là đã lạm dụng chương trình tiền thưởng và khuyến mãi của chúng tôi.
 • Ban điều hành dành quyền từ chối hay thu hồi các khuyến mãi cho bất kỳ khách hàng nào vào bất kỳ lúc nào.
 • Bất kỳ khách hàng nào bị bắt gặp chơi trò thao túng tỉ lệ cược (steam move) hoặc bị phát hiện thuộc một tổ chức chuyên cá cược cũng như những người lạm dụng chương trình tiền thưởng và khuyến mãi của chúng tôi sẽ bị thu hồi mọi tiền thưởng và mọi tiền thắng từ tiền thưởng sẽ là vô hiệu và vô giá trị.
 • Tiền thưởng chỉ được tặng cho tiền gởi vô mới, nếu một thành viên vừa rút tiền trong tài khoản của mình, khách hàng sẽ được yêu cầu gởi tiền vào bù số tiền rút ra trước khi đủ điều kiện cho một tiền thưởng.
 • Khách hàng nào vừa rút tiền từ một công ty thành viên của chúng tôi và chưa gởi tiền vô đủ để bù tiền rút ra sẽ không được quyền có tiền thưởng với Betphoenix.
 • Để đủ điều kiện cho một tiền thưởng, khách hàng phải ở vị trí lỗ trong tài khoản suốt đời; khách hàng nào ở vị trí lời sẽ không có quyền được tiền thưởng khi bỏ tiền vào lại.
 • Tiền thưởng không được tự động vào tài khoản; khách hàng phải liên lạc Dịch Vụ Khách Hàng ngay khi gởi tiền vào để lấy mọi tiền thưởng hay khuyến mãi.
 • Một khi một tiền thưởng đã được chấp nhận, khách hàng không thể bỏ nó được và mọi điều khoản và điều kiện bắt nguồn từ nó phải được hoàn tất trước khi một rút tiền có thể được xử lý.
 • Để tính tổng tiền cược phải đánh (rollover), số tiền nhỏ nhất giữa tiền đặt cược và tiền thắng của mỗi cược đặt là số tiền được xem xét.
 • Cược với tiền thưởng free play không được tính vào tổng tiền cược phải đánh (rollover).
 • Thuật ngữ "rollover" chỉ có nghĩa là bạn phải đặt cược một số tiền quy định ít nhất là nhiều lần trước khi yêu cầu rút tiền. Ví dụ, nếu bạn bỏ vào $50 và nhận được 10% tiền thưởng tiền mặt (là $5) với yêu cầu rollover gấp 3, bạn chỉ cần có hành động tối thiểu là $165 [($50 + $5) x 3] trước khi yêu cầu rút tiền. Một khi bạn đã chấp nhận một tiền thưởng, bạn không thể yêu cầu rút tiền trước khi yêu cầu rollover được hoàn thành.
 • Cách tính rollover bắt đầu từ lúc cược đầu tiên được đặt sau một tiền gởi vào đã được thực hiện, trừ trường hợp được quy định khác trong các điều khoản và điều kiện về tiền thưởng.
 • Cách tính rollover không bao gồm bất kỳ cược nào đang chờ giải quyết, chỉ cược đặt đã được hoàn thành và có trạng thái thắng hay thua là được tính trong báo cáo rollover.
 • Các cược có kết quả là hủy bỏ do các sự kiện bị đình chỉ hoặc có kết quả là hòa hoặc không có hiệu lực không được tính vào rollover.
 • Trong trường hợp một cược với tiền thưởng free play có kết quả là một hủy bỏ hoặc không có hiệu lực, khách hàng phải liên lạc với chúng tôi 1.888.378.0888 để tiền free play được trả lại và được dùng nó cho cược đặt vào một thời điểm sau.
 • Trong trường hợp một khách hàng tài trợ cho tài khoản của mình trong khi vẫn còn tiền từ một tiền gửi trước đó mà một tiền thưởng đã được tặng, khách phải hoàn thành tất cả các rollover và thời gian giữ tiền theo yêu cầu của từng khoản tiền gửi vào trước khi một rút tiền có thể được xử lý.
 • Bất kỳ khách hàng nào được tặng khuyến mãi bao gồm  khuyến mãi không cần tiền gửi vào, tiền thắng các cuộc thi từ các chi nhánh hoặc các trang web tài trợ phải tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của các chương trình khuyến mãi đó trước khi bất kỳ rút tiền nào có thể được xử lý.
 • Các khuyến mãi không thể được kết hợp với các tặng thưởng hoặc khuyến mãi khác.
 • Các giới hạn áp dụng trên các trận bị khoanh tròn và hạn chế.
 • Betphoenix xem cược đặt trên hai bên của trận đấu với bất kỳ hình thức tiền khuyến mãi nào (free play hoặc tiền thưởng tiền mặt) là hành vi lừa đảo. Điều này bao gồm việc đặt các cược loại này với bất cứ chi nhánh nào của chúng tôi, và bất kỳ tiền thắng từ việc chơi theo hai bên của cùng một trận đấu sẽ bị trừ với mọi tiền khuyến mãi khác tặng cho khách hàng và có thể dẫn đến việc hủy bỏ tài khoản đặt cược của khách hàng.
 • Cược trên hai bên của cùng một trận đấu với mục đích duy nhất là hoàn thành một yêu cầu rollover hoàn toàn bị cấm và các cược như vậy sẽ không được tính vào rollover và bất kỳ tiền thắng được từ hoạt động này sẽ bị đảo ngược.
 • Tất cả các tặng thưởng và chính sách khuyến mãi chỉ theo quyết định của Betphoenix và có thể bị hủy bỏ hoặc sửa đổi mà không cảnh báo hoặc thông báo trước.
 • Betphoenix dành quyền rút lại sự có sẵn của bất kỳ và tất cả các tặng thưởng cho bất kỳ khách hàng nào vào bất cứ lúc nào.
 • Các quy định về tiền thưởng và khuyến mãi sẽ thay thế bất kỳ tặng thưởng bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào của bất kỳ nhân viên nào của Betphoenix.

 

Quy Định về Tiền Thưởng Casino

 • Tiền thưởng casino chỉ là để chơi riêng cho casino (trực tiếp hoặc ảo), cá cược thể thao không được tính vào rollover.
 • Trong trường hợp bạn dùng tiền thưởng hoặc tiền thắng của mình để đặt cược thể thao, số tiền đặt cược không được vượt quá 10% số tiền quỹ ban đầu.
 • Không cược nào trong casino có thể vượt quá 25% số tiền quỹ ban đầu khi sử dụng một tiền thưởng.

Điều Kiện Về Tiền Thưởng

Tất cả tiền thưởng và khuyến mãi của chúng tôi là để cho người chơi có tính cách giải trí, bất kỳ khách hàng nào được xem là không phải một người chơi có tính cách giải trí không đủ điều kiện cho bất kỳ loại tiền thưởng hay khuyến mãi nào vào bất kỳ lúc nào. Khách nào cư trú ngoài châu Mỹ cần liên lạc đội hỗ trợ của chúng tôi để xác minh xem khách có đủ điều kiện để nhận các tiền thưởng.

Chúng tôi dành quyền từ chối hay đảo ngược mọi tiền thưởng và tiền thắng từ tiền thưởng vào bất cứ lúc nào nếu chúng tôi xét thấy một khách hàng không đủ điều kiện để nhận nó.

Quy Định Về Free Play

Tiền thưởng free play chỉ có thể được dùng cho bất kỳ 4 môn thể thao lớn nào (chỉ cho chấp điểm hay tổng tỉ số). Cược trên chấp tiền chỉ được phép cho bóng chày.

Free play có thể CHỈ được dùng trong các loại cược sau.

 • Cước thẳng/đơn trên chấp điểm, tổng tỉ số
 • Cược ghép cho tối đa 3 đội
 • Cược ghép mua điểm (teaser) cho tối đa 2 đội
 • Chấp tiền phải nằm trong -200 và +200
 • Mua điểm không được cho phép.
 • Free play sẽ hiện ra tách biệt với tiền mặt của khách và chỉ có thể được dùng để đặt cược thể thao; yêu cầu về rollover phải được hoàn tất trên thể thao; casino hay cá ngựa sẽ không được tính vào rollover.

Hạn Chế:

 • Cược trên sự kiện hoặc tương lai không được phép
 • Trận đấu bị hạn chế không thể đặt cược ghép hay cược ghép mua điểm (teaser)
 • Tiền đặt cược tối đa cho mỗi môn thể thao sẽ được áp dụng khi dùng free play
 • Free play bị hạn chế chỉ trong số tiền thắng. Tiền free play đặt cược sẽ không được trả lại cho người chơi khi một cược với free play có kết quả thắng cho người chơi.

Cách Tính Rollover:

Công thức tính rollover cho tiền thưởng free play sẽ là như sau:

 • Tiền gởi vào + phí chuyển tiền (nếu có) + Tiền thắng với free play (nếu có) x yêu cầu về rollover của tiền thưởng  đó.
 • Thông báo quan trọng: tiền thắng tối đa được phép từ bất kỳ cược nào với free play là $5000, bất kỳ tiền thắng nào trên con số này sẽ bị đảo ngược. Tất cả rollover và thời gian giữ tiền phải được thực hiện trước khi một rút tiền có thể được xử lý.

Quy Định về Tiền Thưởng Tiền Mặt

Tiền thưởng tiền mặt thỉnh thoảng được tặng như tặng thưởng đặc biệt, và được kéo dài thêm một thời gian giới hạn cho các khách hàng đủ điều kiện.

Yêu cầu về rollover phải được đáp ứng trong thể thao, casino hoặc cá ngựa tùy theo loại tiền thưởng. Như với tất cả các tiền thưởng và khuyến mãi được tặng bởi Betphoenix, tất cả rollover và thời gian giữ tiền phải được thực hiện trước khi bất kỳ rút tiền nào có thể được xử lý.

Cách tính rollover:

Công thức tính rollover cho tiền thưởng tiền mặt sẽ là như sau:

Tiền gởi vào + phí chuyển tiền (nếu có) + Tiền Thưởng Tiền Mặt x yêu cầu về rollover của tiền thưởng đó; Tiền thưởng tiền mặt không được rút trừ khi được nói khác trong khuyến mãi.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager