Loading Login

Thông Đồng, Gian Lận, Hoạt Động Phạm Pháp

You are here

Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin là bạn dính dáng tới thông đồng, gian lận, hay hoạt động phạm pháp, chúng tôi dành quyền đình chỉ tài khoản của bạn trong khi điều tra. Chúng tôi cũng dành quyền thu lại toàn bộ hay phần tiền còn lại trong tài khoản của bạn và/hay đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn. Chúng tôi dành quyền thu hồi từ tài khoản của bạn tiền đã được rút ra, tiền thưởng hay tiền thắng bị ảnh hưởng bởi bất cứ hoạt động nào như sau:

  • Bạn đã dính dấp tới bất cứ hình thức nào trong việc thực hiện thông đồng, lừa đảo, không công bằng hay lừa lọc, hay bất cứ hoạt động phạm pháp khác.
  • Với các cược đã đặt hay game đã chơi, bạn đã giành được lợi thế hơn chúng tôi một cách không công bằng bằng việc thực hiện thông đồng hay gian lận, hay bất cứ sự lừa đảo nào.
  • Chúng tôi biết là bạn đã bị kết tội về gian lận hay thông đồng tại một thương mãi cờ bạc trực tuyến khác. Việc kết tội là kết quả của sự thông đồng, lừa đảo hay gian lận kể cả việc lấy lại tiền đã gởi vào, hay bất cứ hoạt động phạm pháp nào.
  • Chúng tôi biết là bạn đã lấy lại tiền đã gởi vào hay từ chối các giao dịch gởi tiền vào mà bạn đã thực hiện cho tài khoản của bạn.

Cơ sở cho việc tạm ngưng hay can thiệp vào tài khoản có thể được quyết định và kiểm chứng bởi ban quản lý qua các biện pháp phát hiện gian lận và thông đồng, và qua phần mềm hiện hành được sử dụng trong kỹ nghệ cờ bạc vào thời điểm thích đáng và được định nghĩa như sau:

  • Thực hành gian lận được định nghĩa như là việc bạn hay bất cứ một người nào khác tham gia vào các hoạt động sử dụng một thẻ tín dụng hay thẻ rút tiền bị mất cắp, làm giả hay sử dụng trái phép thẻ để bỏ tiền vào  tài khoản của bạn.
  • Hoạt động phạm pháp được định nghĩa là rửa tiền và/hay việc theo đuổi bất kỳ hành vi phạm tội nào khác bị luật pháp trừng phạt.
  • Lợi thế không công bằng được định nghĩa như là lợi dụng một lỗi lầm, lỗ hổng, hay sai lầm trong bất cứ phần mềm nào của chúng tôi đang sử dụng. Cũng kể luôn việc sử dụng một phần mềm tự động gọi là ‘bots’(Robots hay Spiders).
  • Thông đồng được định nghĩa như việc sử dụng nhiều tài khoản để đạt lợi thế không công bằng trên phần mềm và/hay trên các quy định và giới hạn cho mỗi tài khoản có liên quan đến các điều khoản và điều kiện được liệt kê của chúng tôi. Điều này kể luôn việc sử dụng người khác giả danh như là một phương tiện để đặt cược hay bất cứ việc sử dụng nào các phần mềm của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi trường hợp trong đó chúng tôi tin là có sự hiện hữu của bất cứ yếu tố nào  của thông đồng, gian lận, hay hoạt động phạm pháp. Chúng tôi sẽ hoàn tất mọi cuộc điều tra nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ dùng tất cả nỗ lực hợp lý để bảo đảm rằng chúng tôi thi hành quyền của chúng tôi một cách công bằng cho bạn và các khách hàng khác của chúng tôi. Trong vài trường hợp các điều tra này có thể xảy ra sau khi chúng tôi bước đầu đã đinh chỉ tài khoản của bạn và/hay giữ lại tiền còn lại trong tài khoản của bạn. Trong các trường hợp này tài khoản đó sẽ vẫn bị đóng trong khi chờ kết quả và việc hoàn tất của bất cứ điều tra cần thiết nào.

Chúng tôi dành quyền thông báo cho các đơn vị kinh doanh, công ty xử lý chuyển tiền, các nhà cung cấp thanh toán điện tử của chúng tôi hay các tổ chức tài chính mà chúng tôi sử dụng, nhân thân của bạn và bất cứ hoạt động tình nghi phạm pháp, gian lận hay không chân chính.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager