Loading Login

Quy định về tiền gởi vào (Deposit Rules)

You are here

 1. Mọi tiền gởi vào phải được ban giám đốc chấp thuận.  Betphoenix dành quyền chấp nhận, từ chối hay hủy bỏ  mọi tiền gởi vào.
 2. Việc sử dụng thẻ tín dụng, cũng như các giải pháp ví tiền điện tử và phương cách chi trả điện tử của chúng tôi được giới hạn cho một tài khoản, nghĩa là cùng một thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hay ví tiền điện tử không thể được dùng bởi hơn một khách hàng.
 3. Thẻ tín dụng hay ví tiền điện tử phải cùng tên được ghi danh trong tài khoản với Betphoenix. Trong trường hợp khách hàng mong muốn sử dụng tài khoản của một thẻ hay ví điện tử của tên người khác, tiền gởi vào phải được ban giám đốc chấp thuận trước và tài liệu thích đáng của người giữ thẻ hay ví điện tử phải có trong hồ sơ trước khi tiền được gởi vào.
 4. Giới hạn của tiền gởi vào thay đổi theo phương cách được sử dụng. Mọi sự tăng thêm giới hạn phải được ban giám đốc chấp thuận và Betphoenix dành quyền yêu cầu tài liệu đầy đủ từ khách hàng để xác nhận nhân thân của khách hàng trước khi các giới hạn được tăng lên. Cung cấp tài liệu như thế sẽ không bảo đảm bất cứ sự tăng lên của giới hạn tiền gởi vào.
 5. Các tùy chọn cho tiền gởi vào thay đổi tùy theo địa điểm của bạn, để có một danh sách đầy đủ các tùy chọn cho tiền gởi vào, xin vui lòng tham khảo phần Chuyển Tiền (Tài Chính?) của chúng tôi hay liên lạc đội hỗ trợ của chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến (live chat), qua điện thoại số 1.888.378.0888 hay qua email:[email protected]
 6. Mọi thành viên bị phát hiện gian lận bằng bất cứ cách gì với thẻ tín dụng hay bất cứ phương cách chi trả điện tử nào sẽ khó tránh khỏi bị truy tố hình sự và/hay dân sự.
 7. Mọi tiền thắng có từ việc sử dụng bất hợp pháp thẻ tín dụng hay các phương cách chi trả điện tử sẽ tự động bị tước bỏ.
 8. Tên công ty giao dịch trên báo cáo của thẻ tín dụng của bạn có thể thay đổi theo từng giao dịch vì chúng tôi sử dụng nhiều công ty xử lý khác nhau. Nếu bạn không chắc chắn về một món tiền phải trả trên báo cáo, vui lòng liên lạc phòng bảo mật của chúng tôi để hỏi về món tiền đó qua email [email protected]
 9. Tiền gởi vào bằng thẻ tín dụng cũng như qua vài giải pháp ví điện tử phải chịu bị giữ trong 10 ngày làm việc trước khi mọi yêu cầu rút tiền được xử lý và tài liệu thích đáng sẽ được yêu cầu.
 10. Hiện nay tiền tệ mặc định ở quầy tiền của chúng tôi là Mỹ Kim, nếu tài khoản của bạn là tiền tệ khác, bạn phải liên lạc phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi trước khi bỏ tiền vào để nhận những hướng dẫn thích hợp
 11. Tiền vào nào không được xử lý qua quầy tiền của chúng tôi sẽ không được tự động công nhận; trách nhiệm của khách hàng là liên lạc phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi để thông báo cho họ biết về tiền gởi vào để để bảo đảm tiền này được đưa vào tài khoản trong thời gian nhanh nhất.
 12. Betphoenix không chịu trách nhiệm cho những tiền gởi vào không thông báo cho bộ phận dịch vụ khách hàng của Betphoenix.
 13. Trong trường hợp tiền được đưa vào tài khoản của khách do sai lầm, khách hàng có phận sự thông báo Betphoenix không chậm trễ sai lầm đó. Với tài khoản có tiền còn lại là âm, Betphoenix dành quyền hủy bỏ bất cứ cược treo nào, dù là được đặt với tiền có từ sự sai lầm hay không.
 14. Trong trường hợp chậm trễ do sai lầm về giao dịch hay do bên thứ ba xứ lý chậm trễ,  Betphoenix không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ cược lỡ nào do sự chậm trễ gây ra.
 15. Phí sẽ được trả cho chuyển tiền cá nhân $300 hay nhiều hơn.
 16. Betphoenix không chịu trách nhiệm cho phí phải chịu cho việc chuyển tiền của tài khoản ví điện tử hay phí chuyển tiền trả cho công ty ví điện tử.
 17. Betphoenix không chịu trách nhiệm cho phí phải trả thêm cho các định chế ngân hàng như, nhưng không giới hạn vào: phí tiền ứng trước, phí cho giao dịch quốc tế và tiền tệ, phí cho dùng quá tiền tài khoản hay lệ phí ngân hàng.
 18. Betphoenix tin tưởng vào dịch vụ của bên thứ ba xử lý chuyển tiền và không thể chịu trách nhiệm về mọi sự sai hỏng của bên đó.
 19. Các phương cách chuyển tiền có sẵn có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
 20. Quy định về tiền gởi vào của nhà cái sẽ thay thế mọi đề nghị bằng lời nói hay viết ra của bất cứ nhân viên nào của Betphoenix.
 21. Các hoạt động cá cược trực tuyến có thể bị chế tài ở vài khu vực mà chính quyền địa phương làm chủ và quản lý xổ số, cá cược thể thao và đua ngựa và có thể không được cho phép chơi trong vài trường hợp. Đây là trách nhiệm cá nhân của mỗi khách hàng về việc tìm hiểu luật pháp địa phương của mình trước khi bỏ tiền vô tài khoản để chơi.
 22. The Bitcoin payment address should contain no prior transaction. We reserved the right to refuse payment if there is existing transaction found on given address.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager