Loading Login

Điều lệ gửi tiền - Điều lệ rút tiền

You are here

Điều lệ gửi tiền

 • Việc gởi tiền vào được thực hiện cả ngày và hầu hết các lựa chọn chuyển tiền vào tài khoản của bạn ngay. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm vế các phương thức gởi tiền vào.
 • Gửi $300 hay hơn với tính cách cá nhân (person to person) sẽ được hoàn trả lại phí chuyển tiền.
 • Khách hàng gửi tiền vô bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng hoặc thẻ trả trước (pre-paid) sẽ được yêu cầu gửi hồ sơ gồm có: một bản sao của một chứng minh nhân thân có hình ảnh hợp lệ, bản sao mặt trước và mặt sau của mỗi thẻ được sử dụng, hóa đơn điện nước và đơn ủy quyền có ký tên.
 • Các hoạt động cá cược trực tuyến có thể bị hạn chế ở vài lãnh  vực thuộc quyền hạn do chính quyền làm chủ và quản lý xổ số, cá cược thể thao, đua ngựa và có thể trong vài trường hợp không được cho phép. Đây là trách nhiệm cá nhân của mỗi khách hàng tự tìm hiểu về luật pháp địa phương trước khi chuyển tiền vô tài khoản của mình.
 • *Khách hàng gởi tiền vào bằng thẻ tín dụng / thẻ ngân hàng, thẻ trả trước phải hoàn tất việc 21 ngày bị giữ tiền gởi vào + tiền thắng trước khi yêu cầu rút tiền ra khỏi tài khoản cá cược.

Điều lệ rút tiền

 • Tất cả các yêu cầu rút tiền phải được sự chấp thuận của quản lý.
 • Yêu cầu được chấp nhận qua điện thoại hoặc trò chuyện trực tuyến từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00-02:00 (giờ miền đông); thời gian xử lý thay đổi tùy thuộc vào các phương tiện đang có; để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.
 • Mọi yêu cầu về số tiền cược phải đánh và mọi tài liệu cần thiết phải được nhận để xử lý một sự rút tiền, phí có thể thay đổi mà không có thông báo trước, mặc dù Betphoenix.ag sẽ làm mọi chuyện cần thiết để bảo đảm khách hàng được thông báo về mọi sự thay đổi về phí chuyển tiền.
 • Mặc dù chúng tôi cố gắng để xử lý tiền rút càng nhanh càng tốt nhưng do những hạn chế về khu vực địa lý cũng như do thủ tục chuyển tiền của các ngân hàng và công ty chuyển tiền mà tiền rút  có thể mất 10 đến 14 ngày làm việc để được xử lý.
 • Vài yêu cầu rút tiền có thể phải chịu thêm thời gian chậm trễ trong khi chờ đợi sự xác nhận về tiền gởi vào (bằng thẻ) đã được thanh toán.
 • Vài phương cách rút tiền có thể không có sẵn cho các địa điểm hoặc khu vực bị chế tài.
 • *Khách hàng gởi tiền vào bằng thẻ tín dụng / thẻ ngân hàng, thẻ trả trước phải hoàn tất việc 21 ngày bị giữ tiền gởi vào + tiền thắng trước khi yêu cầu rút tiền ra khỏi tài khoản cá cược.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager