Loading Login

Quy Định Tổng Quát(General Rules)

You are here

Quy định của nhà cái bao gồm sự khác nhau giữa cá cược qua điện thoại và trực tuyến có thể được tìm thấy ở đây.

 1. Mọi dịch vụ cung cấp bởi Betphoenix được dành cho người chơi có tính cách giải trí, và chúng tôi dành quyền từ chối, giới hạn hoặc đóng tài khoản của bất kỳ khách hàng nào nếu được tìm thấy không phải là một người chơi có tính cách giải trí.
 2. Betphoenix chỉ cho phép một tài khoản cho một người, một hộ gia đình, một địa chỉ IP và một máy tính dùng chung như ở thư viện công cộng.
 3. Bạn phải ít nhất 18 tuổi hay hơn và ở tuổi hợp pháp trong thẩm quyền tài phán của bạn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 4. Mọi khiếu nại của khách hàng phải được gởi đến ban điều hành không lâu hơn một (1) tuần từ ngày cược được nói đến được đặt. Không khiếu nại nào sẽ được thực hiện sau thời kỳ này.
 5. Giải quyết khiếu nại thường sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ khi nhận được khiếu nại.
 6. Thông thường, các sự kiện thể thao bị dời và/hay bị xếp lịch lại sẽ đưa đến Cược Không Hiệu Lực, và tiền sẽ được trả lại vào tài khoản một khi trận đấu được dời chính thức. Vài môn thể thao có ngoại lệ như là các trận Đá Banh, quần vợt, Golf mà cược có thể hợp lệ cho 24 đến 48 giờ. Để biết thêm chi tiết, xin xem quy định về các môn thể thao đó.
 7. Mọi cược phải được đặt và được chấp nhận trước khi sự kiện đặt cược bắt đầu. Bất kỳ cược nào đặt sau khi sự kiện đã bắt đầu sẽ là vô hiệu trừ khi được một quản lý chấp nhận.
 8. Ban điều hành Betphoenix dành quyền từ chối hay giới hạn tiền tối đa được phép cho bất cứ cược nào trước khi chấp nhận cược như vậy. Các thành viên không được quyền mở nhiều tài khoản dù dưới tên của mình hay của người khác để tránh giới hạn đặt cược của nhân viên cá cược của chúng tôi. Nếu nhiều tài khoản được sử dụng, mọi cược đặt sẽ là vô hiệu và tiền lời sẽ bị đảo ngược.
 9. Mọi cược cá ngựa phải được đặt hai (2) phút trước khi cuộc đua bắt đầu.
 10. Betphoenix dành quyền đình chỉ bất kỳ sản phẩm nào của mình vào bất kỳ lúc nào. Khi một sản phẩm bị đình chỉ, mọi cược nhập vào sẽ bị từ chối. Betphoenix cũng dành quyền ngưng vô hạn định việc đặt cược trên bất kỳ sản phẩm nào của mình vào bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước.
 11. Trong trường hợp một lỗi hiển nhiên về một đường cược được đưa ra, thời gian đấu, hoặc cược tối đa, mọi cược sẽ được xem là “không hiệu lực”, và tiền sẽ được trả lại cho phù hợp.  Không người chơi nào sẽ được hưởng lợi từ việc đặt cược trên một lỗi lầm rõ ràng trong các đường cược, thời gian đấu hoặc giới hạn cược tối đa của chúng tôi.
 12. Khi đặt cược trên các hiệp, thời gian phụ trội đã bao gồm trong hiệp thứ 2.
 13. Tất cả các tiền trả tối thiểu, tối đa, và cược thắng có thể thay đổi mà không cần báo trước bằng văn bản.
 14. Tiền trả tối đa cho bất kỳ cược ghép (parlay) nào là $100,000 và tiền thắng kết hợp hàng ngày tối đa cho bất kỳ tài khoản nào cũng là $100,000.
 15. Cấm đặt cược ghép trên cùng đội với chấp điểm và chấp tiền. Các cược ghép nhiều cửa kể cả parlay, teaser và cược “nếu” hoặc cược đảo không được chấp nhận trong đó kết quả của một phần của cược  góp phần vào kết quả của cửa khác; vì các cược này được xem là liên quan lẫn nhau. Cũng cấm đặt cược parlay, teaser, hoặc cược Nếu với điểm chấp và tổng tỉ số của bất kỳ trận nào mà điểm chấp toàn trận gần bằng 1/3 tổng ti số toàn trận.
 16. Tiền thưởng free play chỉ được dùng cho các môn thể thao lớn và không thể dùng cho cược trên sự kiện. Free play CHỈ được dùng trong các loại cược sau đây: cược thẳng, cược ghép tối đa 3 đội và teaser 2 đội và tỉ lệ chấp tiền phải ở giữa +/-200.
  Betphoenix dành quyền điều chỉnh tất cả tiền trả các cược hay vô hiệu bất kỳ cược nào theo những thông số này.
 17. Trong trường hợp mà tiền được ghi vào tài khoản không đúng, khách hàng có phận sự thông báo cho BetPhoenix lỗi nêu trên không chậm trễ. Đối với tài khoản có số dư âm, BetPhoenix dành quyền hủy bỏ bất kỳ cược nào chưa giải quyết, dù được đặt với tiền từ lỗi lầm hay không.
 18. Không tín dụng nào sẽ được cấp cho bất kỳ khách hàng nào bởi bất kỳ nhân viên nào của Betphoenix. Mọi cược được chấp nhận phải được hỗ trợ bởi nguồn vốn có đủ trong tài khoản của khách hàng. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ cược nào có thể đã vô tình được chấp nhận khi tiền không có sẵn để trang trải cược đặt.
 19. Mọi tiền thắng cược sẽ được ghi vào tài khoản của khách hàng. Mọi tiền thắng ghi sai vào tài khoản không được sử dụng, và BetPhoenix dành quyền vô hiệu hóa mọi giao dịch liên quan đến khoản tiền  như vậy, hoặc là vào thời điểm đó hoặc là trước đó.
 20. BetPhoenix dành quyền đóng bất kỳ tài khoản hoặc nhóm tài khoản nào nếu bị nghi ngờ gian lận và/hay lạm dụng chương trình tiền thưởng của chúng tôi. Trong trường hợp một tài khoản hoặc nhóm tài khoản được tìm thấy trong hệ thống BetPhoenix, nơi mà khách hàng đã âm mưu gian lận hay cố tình thao túng các dòng cược đưa ra của chúng tôi để đảm bảo bản thân lợi nhuận không phụ thuộc vào kết quả của các sự kiện, BetPhoenix dành quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả cược và lợi nhuận thu được từ hoạt động gian lận như vậy cũng như chấm dứt các tài khoản đó vĩnh viễn.
 21. BetPhoenix là một nhà cái về cá cược thể thao có tính cách giải trí. Các tay steamer (gây ảnh hưởng tới đường cược) và/hay đưa ra đường cược (line originator) không được chấp nhận. Nếu một tài khoản xảy ra thuộc một trong 2 loại  này, ban điều hành có quyền thu hồi tiền thưởng free play, tiền thưởng tiền mặt và/hoặc tiền thắng, và hạn chế và/hoặc đóng tài khoản.
 22. Betphoenix định nghĩa “chơi kiểu hay chạy theo Steam” như sau: Cố ý đánh cược trên một đường cược đang di chuyển qua một số văn phòng cá cược trước khi nó được di chuyển tại cơ sở của chúng tôi với mục đích đạt được một lợi thế, điều này cũng thường được gọi là chơi di chuyển.
 23. Betphoenix dành quyền đình chỉ bất kỳ tài khoản nào dựa trên hành vi lạm dụng của khách hàng đối với bất kỳ nhân viên nào của BetPhoenix. Tài khoản có thể được mở lại sau khi một cảnh báo đã được phát hành cho khách hàng, tuy nhiên nếu hành vi lạm dụng như vậy tiếp tục, ban quản lý dành quyền chấm dứt tài khoản vĩnh viễn.
 24. Quy Định Của Nhà Cái nhà sẽ thay thế tại mọi thời điểm bất kỳ tặng thưởng nào bằng lời nói hoặc bằng văn bản của bất kỳ nhân viên nào của BetPhoenix.

Đặt cược qua điện thoại

 1. Khách hàng phải đưa số tài khoản cá nhân và mật khẩu của họ trước khi họ có thể đặt cược hoặc truy cập thông tin tài khoản của họ.
 2. Tất cả các cuộc nói chuyện được ghi âm, do đó bất kỳ sự khác biệt nào phát sinh sẽ được giải quyết bằng việc nghe lại ghi âm và các đặt cược sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
 3. Trách nhiệm của khách hàng là lắng nghe cẩn thận việc đọc lại cuối cùng. Việc đọc lại cuối cùng là để khách hàng xác nhận là cược được đặt thích hợp, và một khi được xác nhận tất cả cược đặt sẽ giữ nguyên.
 4. Không cược nào có thể được hủy bỏ một khi người gọi xác nhận nó và cuộc gọi được kết thúc. Cách duy nhất mà một khách hàng có thể hủy bỏ một cược là đặt cược phía bên đối phương của trận đấu mà họ đặt cược lúc đầu.
 5. Một khi một số tiền được đưa ra, tất cả các cược sẽ được đưa vào, do đó trong trường hợp có ngắt kết nối điện thoại hoặc kết nối xấu, trách nhiệm của khách hàng là gọi lại trước thời gian thông báo (của trận đấu) để xác nhận những gì đã được cho vào là đúng hoặc các cược được giữ nguyên như được nhập vào ban đầu.
 6. Cược tối thiểu về sự kiện thể thao là $25.00 đô la.
 7. Mọi hành động được thực hiện qua tài khoản của bạn sẽ được chấp nhận nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được cung cấp một cách chính xác.

Đặt cược qua Internet

 1. Khách hàng phải đăng nhập bằng số tài khoản cá nhân và mật khẩu trước khi họ có thể đặt cược hoặc truy cập thông tin tài khoản của họ.
 2. Trách nhiệm của khách hàng là giữ an toàn mật khẩu của họ. Tất cả cược đặt được đặt trong tài khoản sẽ được ràng buộc. Bất cứ việc sử dụng trái phép tài khoản nào là trách nhiệm riêng của chủ tài khoản và Betphoenix không thể chịu trách nhiệm.
 3. Trách nhiệm của khách hàng là xem xét các cược trước khi gởi đi, và trước khi đăng xuất để bảo đảm tất cả các cược được đặt chính xác. Tất cả cược đặt đặt trên internet là cuối cùng, và không thể thay đổi hay hủy bỏ.
 4. Cược tối thiểu về các sự kiện thể thao là $5.00 đô la.
 5. Betphoenix không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thời gian chết, máy chủ gián đoạn, sự chậm trễ nào, hoặc bất kỳ xáo trộn kỹ thuật hay chính trị nào về trận đấu. Tiền có thể được hoàn lại theo quyết định của ban quản lý Betphoenix mà thôi.

Cá ngựa

Betphoenix cung cấp đua ngựa hàng ngày từ các trường đua khác nhau trên thế giới, bạn có thể gọi đường dây cá cược của chúng tôi để đặt cược, hoặc nếu bạn thích hơn, bạn có thể truy cập cá cược ngựa trực tuyến của chúng tôi.

Tất cả cược đặt ngựa sẽ thực hiện theo các quy định chi tiết tại đây:

 1. Một dấu thời gian sẽ được đặt trên tất cả các cược ngựa và cược phải được đặt 2 phút trước khi bắt đầu cuộc đua.
 2. Cược sẽ không được chấp nhận sau thời gian thông báo. Trong trường hợp cuộc đua bắt đầu trước thời điểm được thông báo và vì lý do đó các khách hàng có thể đặt cược sau khi cuộc đua đã bắt đầu, tất cả cược đặt sẽ bị hủy.
 3. BetPhoenix sẽ không chịu trách nhiệm về việc các  cược không được nhập vào thành công trước thời gian thông báo. Chúng tôi khuyên khách hàng kiểm tra các cược đang treo trước khi đăng xuất ra khỏi tài khoản để bảo đảm là các cược được đặt một cách chính xác.
 4. Tất cả các cược đặt là cuối cùng một khi đã được xác nhận và gửi đi.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager