Loading Login

Chính sách bảo mật (Privacy Policy)

You are here

BetPhoenix coi trọng và tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và các thành viên. Mục đích của chính sách này là để thông báo cho bạn về cách thức mà chúng tôi xử lý các thông tin do bạn cung cấp cho phép chúng ta quản lý có hiệu quả mối quan hệ của bạn với BetPhoenix. Xin vui lòng đọc kỹ điều này trước khi bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bảo vệ trẻ em

Betphoenix không giao dịch với trẻ em dưới 18 tuổi. Và  việc dùng Betphoenix bị cấm cho bất cứ ai dưới 18 tuổi.

Betphoenix thu thập thông tin gì?

BetPhoenix tập hợp các chi tiết được cung cấp bởi khách khi đăng ký hoặc khởi đầu giao dịch và theo dõi thông tin từ việc di hành trong trang web của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng những thông tin bạn cung cấp để phục vụ nhu cầu của bạn tốt hơn và để giúp chúng tôi nâng cao chất lượng và sự hữu dụng của trang web của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu các thông tin sau, khi đăng ký::

  • Địa chỉ thư điện tử (email)
  • Mật khẩu
  • Ngày sinh
  • Tên và Họ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ, kể cả thành phố, bang, mã bưu chính và tên nước
  • Làm thế nào bạn biết đến chúng tôi.

Betphoenix dùng thông tin của tôi như thế nào?

Địa chỉ thư điện tử (email)

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cung cấp qua email các chào hàng, sản phẩm, dịch vụ mới và thông tin hữu ích khác mà chúng tôi hy vọng bạn sẽ quan tâm. Trong trường hợp bạn không muốn nhận email như vậy, xin cho chúng tôi biết trong thời gian sớm nhất.

Cập nhật hồ sơ ghi danh của bạn

Bạn có thể liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi 1.888.378.0888 để cập nhật thông tin liên lạc của bạn như điện thoại, địa chỉ và mật khẩu. Để xác minh, chúng tôi sẽ yêu cầu số tài khoản và mật khẩu hiện tại trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong hồ sơ của bạn, thông tin phu trội có thể được yêu cầu thêm.

Cookies

Để giúp chúng tôi chỉnh trang web của chúng tôi theo  nhu cầu và lợi ích của khách viếng thăm, chúng tôi theo dõi các trang được người dùng truy cập bằng cách đặt một mục nhỏ trong một tài liệu, gọi là cookie, trên ổ cứng của bạn. Cookie có chứa một số ID cho phép chúng tôi theo dõi các trang web bạn đã truy cập. Chúng tôi tập hợp dữ liệu này với dữ liệu trên trang được truy cập bởi người dùng khác để theo dõi mô hình tổng thể lưu lượng khách truy cập. Chúng tôi dùng  thông tin này để cải thiện trang web của chúng tôi bằng cách làm cho nó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Chức năng trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt có chứa thông tin về cách thiết lập trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn trước khi chấp nhận một cookie hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn các cookies.

Thông Tin Cấp Trình Duyệt

Máy chủ web của chúng tôi tự động thu thập địa chỉ IP của bạn khi bạn yêu cầu các trang từ máy chủ của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn là một con số được sử dụng bởi các máy tính kết nối với Internet để xác định máy tính của bạn sao cho dữ liệu (chẳng hạn như các trang web mà bạn yêu cầu) có thể được gửi đến cho bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hệ điều hành bạn đang chạy trên máy tính của bạn và các trình duyệt  bạn đang sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi nhờ đó chúng tôi có thể tối ưu hóa trang web của chúng tôi cho các hệ điều hành và các trình duyệt Web phổ biến nhất. Và, bởi vì chúng tôi muốn biết làm thế nào bạn tìm thấy trang web của chúng tôi, chúng tôi theo dõi nơi bạn từ đâu đến.

An Toàn

Các thông tin chúng tôi thu thập từ khách viếng thăm web được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà chúng tôi kiểm soát. Truy cập vật lý đến các máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin khách viếng thăm web bị hạn chế.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin thẻ tín dụng của bạn với bất cứ ai, trừ khi điều đó cần thiết cho việc xử lý giao dịch của bạn. Để bảo vệ sự bảo mật các số thẻ tín dụng và thông tin liên quan, chúng tôi mã hóa thông tin đó khi chuyển qua Internet bằng cách dùng kết nối  bảo mật “SSL” (Secure Sockets Layer).
Tuy nhiên, với hiệu quả và hiện đại của các biện pháp an ninh đang có, không có hệ thống bảo mật vật lý hoặc điện tử nào là bất khả xâm phạm. Chúng tôi không thể bảo đảm sự an toàn của cơ sở dữ liệu của chúng tôi, cũng như chúng ta cũng không thể bảo đảm rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không bị đón chặn trong khi đang được truyền qua Internet.

Hầu hết các trình duyệt web cho phép sử dụng một kết nối SSL. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ việc sử dụng một kết nối SSL, hoặc nếu bạn không muốn gửi số thẻ tín dụng của bạn qua Internet, bạn có thể liên lạc  chúng tôi qua số điện thoại miễn phí của chúng tôi tại 1.888.378.0888 và chúng tôi sẽ sẵn sàng xử lý tiền gửi vào của bạn một cách thủ công.

Tiết lộ thông tin

BetPhoenix không chia sẻ hay bán thông tin vì lợi ích kinh tế, tuy nhiên sẽ có lúc mà chúng ta sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba chẳng hạn như:

  1. Trong trường hợp chúng tôi nhận được lệnh hợp lệ của tòa án.
  2. Để thi hành hoặc áp dụng Điều khoản và Điều kiện và các thoả thuận khác của chúng tôi, hoặc để bảo vệ tài sản của chúng tôi, điều này bao gồm nhưng không giới hạn, việc trao đổi thông tin với các công ty và các tổ chức khác nhằm mục đích xác minh, bảo vệ gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  3. Trong trường hợp chúng tôi sử dụng dịch vụ của một bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến, hay gởi các khuyến mại tới bạn.

Trang mạng của chúng tôi có thể thỉnh thoảng chứa các nối kết đến dịch vụ mạng khác mà chúng tôi khg kiểm soát được và như thế chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện bảo mật của các trang mạng đó nếu bạn chọn nối tới đó qua trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các thành viên của chúng tôi đọc và xem xét các chính sách bảo mật của các trang web khác để bạn có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Các thay đổi cho chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này điều chỉnh theo môi trường Web đang phát triển, do đó có thể thay đổi; tới thời điểm đó chính sách mới sẽ được đăng ngay lập tức. Việc sử dụng Betphoenix và dịch vụ của chúng tôi tạo nên một thỏa thuận để giải quyết tranh chấp về sự bảo mật bởi Chính sách Bảo mật Trực Tuyến và Thỏa Thuận của Khách có hiệu lực lúc đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến việc sử dụng các thông tin cá nhân khác với những gì đã được quy định tại thời điểm nó được thu thập, cung cấp cho bạn các tùy chọn để từ chối việc sử dụng được đề nghị.

Số điện thoại di động

Như với địa chỉ email, đây là điều chúng tôi quan tâm  để có lợi cho bạn qua tin nhắn SMS các chào hàng mới cũng như các sản phẩm và dịch vụ quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn thấy thông tin hữu ích này không phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy cho chúng tôi biết là  bạn không thích nhận các tin nhắn hoặc chào hàng như vậy trong thời gian sớm nhất.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager