Loading Login

Điều Khoản và Điều Kiện(Terms and Conditions)

You are here

 • Chúng tôi dành quyền từ chối hay giới hạn bất cứ cược nào theo ý muốn của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp tiền cược được coi là hoặc được tuyên bố vô hiệu bởi chúng tôi, bất kỳ một khấu trừ nào từ tài khoản của bạn về tiền cược đó sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn.
 • Cược sẽ chỉ có giá trị nếu được chấp nhận bởi máy chủ và tùy theo Bản Thỏa Thuận. Cho đến khi chấp nhận, không có liên lạc nào từ bạn sẽ ràng buộc chúng tôi và tất cả thông tin hiển thị trên trang web này chỉ là một lời mời để chơi.
 • Trục trặc (dù trên một trang web hoặc thiết bị của bạn) hủy bỏ tất cả các thanh toán và cược. Nếu chúng tôi
  quyết định bỏ qua một quy định để chơi đẹp với bạn, điều đó sẽ chỉ là cho lần đó thôi và sẽ không đặt ra một tiền lệ cho tương lai.
 • Trong trường hợp mà một ti lệ cược, chấp điểm hay chấp tiền không chính xác vì một lỗi, hệ thống sai lầm hoặc hỏng, bất kỳ cược nào đặt trên cửa đó sẽ được tự động xem như hủy bỏ.
 • BetPhoenix dành quyền hủy bỏ bất kỳ cược thắng nào có được là do lỗi của lỗi phần mềm / phần cứng hoặc trục trặc. Người chơi bị khám phá lợi dụng các lỗi / trục trặc như vậy phải chịu bị đóng tài khoản và mọi tiền gởi vào và/hay tiền thắng bị mất. Trong trường hợp hệ thống trang web bị trục trặc, tất cả cược đều bị hủy bỏ.
 • Bất kỳ tài khoản nào không có hoạt động trong 8 tháng được coi là không hoạt động. BetPhoenix có quyền yêu cầu tài liệu bổ sung như bản sao id hình ảnh và hóa đơn tiện ích trong trường hợp yêu cầu rút tiền.
 • Bất cứ tài khoản nào cho thấy không có hoạt động trong 8 tháng cuối được xem là bất động. Betphoenix dành quyền yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ như chứng minh nhân thân có hình ảnh và hóa đơn điện/nước trong trường hợp có yêu cầu rút tiền.

 

Giới hạn tuổi tác

Bạn phải đủ tuổi hợp pháp trong khu vực mà từ đó bạn liên lạc hay nối với chúng tôi và ít nhất 18 (mười tám) tuổi để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sự cẩn mật

Betphoenix không cung cấp chi tiết về lý lịch cá nhân hay thông tin tài khoản cho bên thứ ba nào. Chúng tôi giữ gìn tài khoản và thông tin người sử dụng của bạn cẩn mật nghiêm ngặt. Tùy theo ý bạn có báo cáo hay không tiền thắng hay thua cho cơ quan thích hợp nếu được yêu cầu trong thẩm quyền tài phán của bạn.

An Ninh

Betphoenix sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến nhất hiện có, đảm bảo sự toàn vẹn và an ninh tài khoản của bạn. Tất cả các dữ liệu cá nhân và các giao dịch được giữ bí mật.

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân cho các công ty khác trong các công ty liên kết hoặc phụ thuộc, hoặc trong trường hợp có lệnh hợp lệ của tòa án.

Betphoenix ghi lại mọi giao dịch và cược đặt được thực hiện trong vòng 90 ngày. Bất kỳ và tất cả các yêu cầu về thông tin có thể được gửi đến [email protected]

Số tài khoản và mật khẩu

Sự an toàn của số tài khoản và mật khẩu là trách nhiệm trực tiếp của từng thành viên, nếu một số tài khoản hay mật khẩu được chia sẻ hoặc dùng sai bởi các khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác, Betphoenix sẽ không chịu trách nhiệm và tất cả các cược sẽ được xem là ràng buộc và là trách nhiệm duy nhất của khách hàng; do đó không có việc tài khoản được trả lại tiền hoặc điều chỉnh.

điện thoại

Các cuộc gọi điện thoại đến và đi từ Trung tâm Liên Lạc của chúng tôi được ghi âm với mục đích đào tạo và an ninh cùng với việc giải quyết các thắc mắc phát sinh từ  dịch vụ mà bạn nhận được.

hẩm quyền tài phán (jurisdiction)

Betphoenix nằm ở Costa Rica, nơi mà chúng tôi được cấp quyền hợp pháp để kinh doanh; vì vậy bất kỳ vấn đề gì được xét xử được thực hiện dựa vào luật pháp của Costa Rica.

  Vì các luật cờ bạc qua internet rất khác nhau trên thế giới, đây là trách nhiệm duy nhất của khách hàng để bảo đảm hiểu biết và tuân thủ pháp luật và các quy định như vậy ở thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia của mình. Khách được khuyến cáo chỉ tham gia vào các sự kiện cờ bạc được hợp pháp hóa trong khu vực mà từ đó khách kết nối hoặc gọi điện thoại. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ tư vấn pháp lý hoặc bảo đảm nào.

Trang web này không là một đề nghị, chào mời hay lời mời của Betphoenix cho việc sử dụng hoặc ghi danh để cá cược hoặc các dịch vụ khác trong bất kỳ thẩm quyền tài phán nào mà trong đó các hoạt động như vậy bị pháp luật cấm. Tất cả các vấn đề hợp đồng giữa bạn và Betphoenix, hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó, bị tranh chấp, sẽ được giải quyết bởi một tòa án có thẩm quyền tại nước Costa Rica.

Bất khả kháng

BetPhoenix sẽ không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của hệ thống máy tính trung tâm hoặc bất kỳ một phần nào của nó cho sự chậm trễ, mất mát, sai sót, hoặc thiếu sót do sự hư hỏng của viễn thông hoặc hệ thống truyền dữ liệu gây ra bởi thảm họa tự nhiên hay một bộc phát của chiến tranh, bạo loạn, nội chiến, hành động khủng bố; hoặc cho các hành động của Chính phủ hoặc cơ quan thẩm quyền (bao gồm cả việc từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giấy phép hoặc sự đồng ý nào) cho cháy, nổ, lũ lụt, trộm cắp, thiệt hại độc hại, đình công, khóa xưởng, hoặc bất kỳ loại hành động nào trong kỹ nghệ.

Trách nhiệm

BetPhoenix sẽ không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của hệ thống máy tính trung tâm hoặc bất kỳ một phần nào của nó cho sự chậm trễ, mất mát, sai sót, hoặc thiếu sót do sự hư hỏng của viễn thông hoặc hệ thống truyền dữ liệu gây ra bởi thảm họa tự nhiên hay một bộc phát của chiến tranh, bạo loạn, nội chiến, hành động khủng bố; hoặc cho các hành động của Chính phủ hoặc cơ quan thẩm quyền (bao gồm cả việc từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giấy phép hoặc sự đồng ý nào) cho cháy, nổ, lũ lụt, trộm cắp, thiệt hại độc hại, đình công, khóa xưởng, hoặc bất kỳ loại hành động nào trong kỹ nghệ.

Cược

Mọi cược đặt là chung kết ngay khi được chấp nhận và không thể đảo ngược, sửa đổi hay hủy bỏ. Dù là đặt qua internet hay qua điện thoại, sau khi làm theo tiến trình xác nhận, mọi cược là chung kết.

Như trong mọi trò chơi may rủi, luôn có rủi ro bị thua tiền. Người chơi chọn đặt tiền với sự thận trọng và mạo hiểm của mình.

Betphoenix không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, có thể là tài chính hay tình cảm của bất kỳ thành viên nào.

Chấm các sự kiện thể thao

Chúng tôi cố gắng giải quyết tất cả cược đặt càng sớm càng tốt và trong hầu hết các trường hợp chúng tôi có thể làm điều này trong vòng 15 phút khi một trận đấu kết thúc.

Khoảng thời gian tiêu biểu để giải quyết các loại cược khác nhau được liệt kê dưới đây, tuy nhiên những điều này bị chi phối bởi những tỉ số chính thức có sẵn, nếu có sự khác biệt phát sinh trong các nguồn tỉ số chính thức của chúng tôi, có thể có sự chậm trễ trong quá trình chấm.

 • Chấp tiền, chấp điểm hay tổng tỉ số cho toàn trận hay các hiệp đấu thường được chấm trong vòng tối đa 15 phút kết thúc của hiệp hay trận đấu.
 • Cược theo sự kiện hay tương lai thường được chấm  trong vòng 1 đến 2 giờ sau kết thúc của sự kiện nhưng có thể mất đến 24 giờ nếu các nguồn chính thức cho tỉ số  khác nhau.
 • Nếu các khung thời gian đã trôi qua và cược đặt của bạn đã không được hoàn tất, xin vui lòng liên lạc số điện thoại miễn phí 1.888.378.0888 để được hỗ trợ.

 

Truyền dẫn theo Internet

Vì internet là môi trường toàn cầu, dùng internet để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan cần thiết đến việc truyền dữ liệu trên cơ sở quốc tế. Vài công ty xử lý dữ liệu liên quan đến việc xử lý giao dịch của bạn với chúng tôi, như là nhưng không giới hạn vào, tiền gởi vào, có thể có cơ sở ngoài thẩm quyền tài phán của chúng tôi.

Như thế, khi duyệt mạng của chúng tôi, liên lạc điện tử với chúng tôi và nói chung, dùng dịch vụ của chúng tôi, bạn nhận biết và đồng ý việc xử lý của chúng tôi với dữ liệu cá nhân của bạn theo cách đó. Betphoenix không thể chịu trách nhiệm cho mọi hư hại, có thể gây cho thành viên qua việc bị đón chận hay dùng sai mọi thông tin truyền qua Internet.

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng của bạn sẽ được tính tiền ngay sau khi mua sắm.

Mọi giao dịch là bằng tiền Mỹ. Việc mua sắm của bạn sẽ hiện trên bản báo cáo thẻ tín dụng kế tiếp của bạn. Vi chúng tôi dùng nhiều công ty xử lý, nội dung giao dịch trên bản báo cáo của bạn có thể khác cho mỗi giao dịch. Nếu bạn không chắc chắn về một món tiền trả trên thẻ của bạn, xin vui lòng liên lạc phòng bảo mật của chúng tôi tại địa chỉ email [email protected].

Khi sử dụng một thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ để gởi tiền vào tài khoản, tên của chủ thẻ PHẢI đúng y như tên đăng ký trong tài khoản. Nếu không đúng như vậy, tài khoản sẽ bị treo và mọi tiền gởi vào sẽ được trả lại.

Hủy bỏ

Nếu thẻ của bạn cho thấy một món tiền trả lặp 2 lần, hoặc bị trả do sai lầm hoặc không được bạn cho phép, chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại của bạn và nếu là trường hợp hợp lệ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để sửa vấn đề.

Xin vui lòng liên lạc chúng tôi càng sớm càng tốt qua điện thoại hay gởi một email tới [email protected]. Mỗi khiếu nại sẽ được xem xét theo từng trường hợp và chúng tôi sẽ làm việc nhằm đạt được một cách giải quyết tốt nhất cho các bên liên quan.

Mọi thành viên bị phát hiện gian lận thẻ tín dụng với bất kỳ hình thức nào sẽ chịu bị truy tố hình sự và / hoặc dân sự. Tiền thắng từ việc sử dụng bất hợp pháp các loại thẻ tín dụng như vậy sẽ tự động bị hủy bỏ.

Rút tiền trả lại

Trong trường hợp mà một khách hàng đang tranh chấp các món tiền trả, tất cả tiền sẽ bị đóng băng trong tài khoản trong khi chờ cách giải quyết một khiếu nại như vậy.

Nếu một giao dịch đòi bồi hoàn (chargeback) được nhận, tiền gởi vào sẽ bị đảo ngược và mọi tiền thắng từ đó sẽ bị hủy bỏ.

Thông tin cá nhân

Trách nhiệm của mỗi thành viên là cập nhật thông tin cá nhân kể cả địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ email.

Khách chỉ có thể có một địa chỉ đăng ký thôi và nó phải khớp với địa chỉ hóa đơn của mọi thẻ dùng để cấp vốn cho tài khoản. Trong trường hợp bất khả kháng, khách có thể được yêu cầu gởi thêm thông tin kể cả bản báo cáo ngân hàng, hóa đơn điện/nước và một chứng minh nhân thân khác trước khi yêu cầu rút tiền được xử lý. Không tuần thủ có thể đưa đến việc tài khoản bị kiểm toán.

Nhiều tài khoản

Không thành viên nào được phép có nhiều tài khoản, dù là với Betphoenix hay bất cứ chi nhánh nào của chúng tôi nhằm tránh các giới hạn đặt cược hay lợi dụng chương trình tiền thưởng và khuyến mại của chúng tôi. Nếu các tài khoản như vậy bị khám phá, chúng sẽ bị chấm dứt và mọi cược đặt sẽ bị làm cho vô giá trị và vô hiệu.

Đóng tài khoản

Khách có thể đóng tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Nếu còn dư tiền trong tài khoản, khách phải hoàn tất mọi và tất cả yêu cầu về tiền thưởng và khuyến mại trước khi một yêu cầu rút tiền có thể được xử lý.

Betphoenix dành quyền đóng mọi tài khoản hay nhóm tài khoản nếu nó bị nghi ngờ gian lận hay lạm dụng chương trình tiền thưởng và khuyến mại của chúng tôi.

Trong trường hợp mà một tài khoản hay nhóm tài khoản bị khám phá trong hệ thống Betphoenix, nơi mà khách đã âm mưu gian lận và cố tình thao túng tỉ lệ cược của chúng tôi để bảo đảm cho họ lợi nhuận không phụ thuộc vào kết quả của các sự kiện, hoặc đã lạm dụng chương trình tiền thưởng và khuyến mãi của chúng tôi, Betphoenix dành quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả cược đặt và bất kỳ hoặc tất cả lợi nhuận thu được từ hoạt động gian lận như vậy và chấm dứt những tài khoản đó vĩnh viễn.

Betphoenix cũng dành quyền tạm ngưng bất kỳ tài khoản nào căn cứ vào hành vi chửi rủa của khách đối với bất kỳ nhân viên nào của Betphoenix. Tài khoản có thể được mở lại sau một cảnh báo được đưa cho khách, tuy nhiên nếu hành vi như vậy tiếp tục, ban điều hành sẽ chấm dứt tài khoản vĩnh viễn.

Để tuân thủ các yêu cầu về luật phát và quy định và các thủ tục quản lý rủi ro nội bộ của Betphoenix, chúng tôi sẽ giữ lại các thông tin về tài khoản sau khi đóng nó. Mọi thông tin sẽ được giữ theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Cờ Bạc có trách nhiệm

Tại Betphoenix chúng tôi cố gắng để khuyến khích cờ bạc có trách nhiệm, chúng tôi nhận ra rằng đối với hầu hết các thành viên của chúng tôi cờ bạc là một hình thức giải trí hay tiêu khiển lành mạnh, tuy nhiên chúng tôi cũng nhận thức được rằng điều này có thể không phải là trường hợp cho một số người.

Nghiện cờ bạc không phải là một vấn đề dễ dàng nhận biết và như với bất kỳ sự nghiện ngập nào, con nghiện cờ bạc làm hết sức để che giấu vấn đề của họ. Mặc dù chúng tôi không chịu trách nhiệm về những lựa chọn của các thành viên của chúng tôi và không thể chịu trách nhiệm cho hành động của họ, Betphoenix sẽ đóng tài khoản của bất kỳ thành viên nào tự xưng là một con nghiện cờ bạc và sẽ ngăn cản người đó mở tài khoản với bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager