Loading Login

Quy định về tiền rút ra(Withdrawal Rules)

You are here

 • Yêu cầu rút tiền được nhận từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9AM đến 1PM EST.
 • Tiền rút chỉ được xử lý với tên của chủ tài khoản. Trong trường hợp mà một khách hàng không thể nhận tiền với tên của mình, một giấy ủy quyền viết tay với chữ ký phải được nhận với tên của người nhận tiền được chứng thực. Ngoài ra, một chứng minh nhân thân có hình ảnh của chủ tài khoản phải đi kèm với giấy ủy quyền.
 • Mọi yêu cầu rút tiền phải được đặt trực tiếp với một đại diện của dịch vụ khách hàng bằng điện thoại hay trò chuyện trực tuyến. Yêu cầu rút tiền bằng email sẽ không được chấp nhận.
 • Khách hàng phải cung cấp số tài khoản và mật khẩu vào lúc rút tiền để cho nhân viên của chúng tôi chấp nhận yêu cầu. Thiếu sót cung cấp những thông tin trên hay thông tin cung cấp không đúng sẽ đưa đến việc từ chối yêu cầu.
 • Đòi hỏi về tổng số tiền phải đặt cược (rollover), thời gian giữ tiền trong tài khoản và giấy tờ được yêu cầu phải được hoàn tất và nhận được trước khi yêu cầu rút tiền có thể được xử lý.
 • Mọi yêu cầu rút tiền phải trãi qua thủ tục nội bộ và sự chấp thuận của vài cấp điều hành. Việc gởi yêu cầu do một đại diện dịch vụ khách làm thay mặt khách hàng không bảo đảm sự chấp thuận của ban quản lý.
 • Mọi rút tiền tùy thuộc vào tiền đang có sẵn trong tài khoản vào lúc việc rút tiền được xử lý; nếu tiền không có sẵn, việc rút tiền bị hủy bỏ.
 • Betphoenix dành quyền yêu cầu các giấy tờ thích đáng như là, nhưng không giới hạn vào, chứng minh nhân thân có hình ảnh, hóa đơn điện nước và bản sao của thẻ tín dụng trước khi xử lý một việc rút tiền. Thiếu sót thỏa mản yêu cầu này sẽ đưa đến sự hủy bỏ việc rút tiền.
 • Trước khi một thành viên yêu cầu một rút tiền, trách nhiệm cá nhân của họ là bảo đảm mọi thông tin cá nhân kể cả địa chỉ nơi ở, số phone và địa chỉ email được cập nhật và chính xác trong hệ thống của chúng tôi. Trong trường hợp mà việc gởi lại tiền tới một địa chỉ mới là cần thiết vì sai địa chỉ, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả thêm phí hành chính ít nhất là $50.
 • Việc xử lý yêu cầu chuyển tiền cá nhân (qua Western Union, Money Gram) có thể mất từ 48 giờ đến 72 giờ tùy theo sự có sẵn của công ty xử lý.
 • Mặc dù chúng tôi cố gắng xử lý việc rút tiền nhanh nhất có thể, vài phương cách có thể lâu hơn để xử lý vì các thủ tục chuyển tiền và bất cứ tiền rút nào có thể mất tới 10-14 ngày làm việc để được hoàn toàn xử lý.
 • Tùy vào phương cách bỏ tiền vào mà một vài yêu cầu rút tiền ra có thể phải chịu mất thêm thời gian giữ tiền trong tài khoản.
 • Thỉnh thoảng chúng tôi phải xử lý yêu cầu của bạn qua  phương cách khác với cái được yêu cầu ban đầu. Trong trường hợp mà phương cách bị thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
 • Các yêu cầu rút tiền có thể được hủy bỏ hay thay đổi trước khi nó được xử lý. Một khi đã được xử lý, không có sự thay đổi nào còn được cho phép. Trong trường hợp mà việc rút tiền bị hủy bỏ theo yêu cầu của khách hàng, phí chuyển tiền sẽ không được trả lại.
 • Phương cách, giới hạn và phí rút tiền có thể được thay đổi mà không có thông báo trước.
 • Tiền thưởng không có giá trị tiền mặt sẽ bị loại bỏ vào lúc rút tiền.
 • Để nhận một rút tiền miễn phí, tài khoản phải có hoạt động ít nhất 30 ngày, và khách hàng phải giữ ít nhất 20% tiền còn lại trong tài khoản.
 • Betphoenix dành quyền từ chối, hủy bỏ hay giữ lại mọi yêu cầu rút tiền nếu nghi ngờ có gian lận liên quan tới tiền bỏ vào hay hoạt động của tài khoản.
 • Tiền rút tối đa được phép cho mỗi tài khoản trong thời gian 7 ngày, dù bằng phương cách nào, là $4,000 mỹ kim hay tương đương theo tiền tệ trong tài khoản.
 • Ban quản lý Betphoenix dành quyền hạ thấp tiền rút tối đa cho bất cứ khách hàng nào vào bất cứ lúc nào.
 • Quy định về tiền rút của nhà cái sẽ ưu tiên hơn mọi đề nghị bằng lời nói hay viết ra của bất cứ nhân viên nào của công ty.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager