Tỉ Lệ Cược Trường Đua (Track odds)

Tiền Trả Tối Đa

 Hạng
Đặt Biệt
(Trả tối đa 50000)
Hạng A
(Trả tối đa 20000)
Hạng B
(Trả tối đa 13000)
Hạng C
(Trả tối đa 8000)
Hạng D
(Trả tối đa 3000)
WinTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cược
PlaceTrack oddsTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cược
ShowTrack oddsTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cược
Exacta502/2502/2502/2302/2302/2
Quinella302/2302/2302/2202/2202/2
Trifecta1002/21002/21002/2602/2602/2
Superfecta3002/23002/22002/21002/2 
Daily Double252/2252/2252/2252/2252/2
Pk31002/21002/21002/2602/2 
Pk43002/23002/22002/210002/2