Bitcoin Link

Tỉ Lệ Cược Trường Đua (Track odds)

Tiền Trả Tối Đa

 Hạng
Đặt Biệt
(Trả tối đa 50000)
Hạng A
(Trả tối đa 20000)
Hạng B
(Trả tối đa 13000)
Hạng C
(Trả tối đa 8000)
Hạng D
(Trả tối đa 3000)
WinTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cược
PlaceTrack oddsTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cược
ShowTrack oddsTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cượcTỉ lệ cược
Exacta502/2502/2502/2302/2302/2
Quinella302/2302/2302/2202/2202/2
Trifecta1002/21002/21002/2602/2602/2
Superfecta3002/23002/22002/21002/2 
Daily Double252/2252/2252/2252/2252/2
Pk31002/21002/21002/2602/2 
Pk43002/23002/22002/210002/2 
 
 • Tiền Thưởng Lũy Tiến Đặc Biệt
 • 175% Sign-up Bonus!
 • Up to 150% Free Play!
 • Bitcoin Deposit Bonus
 • Tuesdays & Wednesdays promo
 • Credit Card Deposit 10% Free Play
 • Credit Card Deposit 15% Free Play
 • Credit Card Deposit 20% Free Play
 • Referral Bonus
 • New Casino Bonus
 • Live Casino Specials
 • Casino Bonuses
 • Casino Referral Bonus