Bitcoin Link

Mua Điểm (Buying Points)

Mua điểm di chuyển điểm chấp theo hướng có lợi của bạn, do đó bạn dễ thắng khi đội của bạn điểm ít hơn. Mua điểm chỉ dành cho điếm chấp và tổng tỉ số của bóng bầu dục Mỹ và bóng rổ.

Đánh Thẳng , bạn có thể mua đến 1.5 . Đánh ghép bạn có thể mua đến 1 điểm.  Phí  cho ½  điểm là 10 cent.

 
 • BetPhoenix - Christmas List
 • Tiền Thưởng Lũy Tiến Đặc Biệt
 • 175% Sign-up Bonus!
 • Up to 150% Free Play!
 • Bitcoin Deposit Bonus
 • Tuesdays & Wednesdays promo
 • Credit Card Deposit 10% Free Play
 • Credit Card Deposit 15% Free Play
 • Credit Card Deposit 20% Free Play
 • Referral Bonus
 • New Casino Bonus
 • Live Casino Specials
 • Casino Bonuses
 • Casino Referral Bonus