BetPhoenix luôn cố gắng phục vụ tốt nhất cho quý khách. Tuy nhiên do tác động của đại dịch COVID-19 hiện nay, nếu bạn gặp bất cứ sự gián đoạn nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Live Chat, E-Mail hoặc SMS..

Mua Điểm (Buying Points)

Mua điểm di chuyển điểm chấp theo hướng có lợi của bạn, do đó bạn dễ thắng khi đội của bạn điểm ít hơn. Mua điểm chỉ dành cho điếm chấp và tổng tỉ số của bóng bầu dục Mỹ và bóng rổ.

Đánh Thẳng , bạn có thể mua đến 1.5 . Đánh ghép bạn có thể mua đến 1 điểm.  Phí  cho ½  điểm là 10 cent.