Loading Login

Cược Nếu (If bets)

You are here

" Cược Nếu …" cho phép bạn được đặt cược liên tục, chỉ được tính khi cược ban đầu thắng thì  các cược sau mới được tính tiếp.  " Cược Nếu …" phải được thực hiện trên một cuộc gọi.

Ví dụ:

Dallas Cowboys -5 $110 để thắng $100

Nếu (Nếu thắng, huề, hoặc hủy bỏ)

Carolina Panthers +4 $110 để thắng $100

  • Nếu Cowboys thua, cượcdừng lại ở đó và thua -$110.
  • Nếu Cowboys thắng +$100, cược tiếp tục với Panthers +4, $110 để thắng $100.
  • Nếu Panthers thắng, thắng $200.
  • Nếu Panthers thua, thua $10

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager