Bitcoin Link

Cược Nếu (If bets)

" Cược Nếu …" cho phép bạn được đặt cược liên tục, chỉ được tính khi cược ban đầu thắng thì  các cược sau mới được tính tiếp.  " Cược Nếu …" phải được thực hiện trên một cuộc gọi.

Ví dụ:

Dallas Cowboys -5 $110 để thắng $100

Nếu (Nếu thắng, huề, hoặc hủy bỏ)

Carolina Panthers +4 $110 để thắng $100

 • Nếu Cowboys thua, cượcdừng lại ở đó và thua -$110.
 • Nếu Cowboys thắng +$100, cược tiếp tục với Panthers +4, $110 để thắng $100.
 • Nếu Panthers thắng, thắng $200.
 • Nếu Panthers thua, thua $10
 
 • Tiền Thưởng Lũy Tiến Đặc Biệt
 • 175% Sign-up Bonus!
 • Up to 150% Free Play!
 • Bitcoin Deposit Bonus
 • Tuesdays & Wednesdays promo
 • Credit Card Deposit 10% Free Play
 • Credit Card Deposit 15% Free Play
 • Credit Card Deposit 20% Free Play
 • Referral Bonus
 • New Casino Bonus
 • Live Casino Specials
 • Casino Bonuses
 • Casino Referral Bonus