Loading Login

Cược ghép / Đánh Cặp (Parlays)

You are here

Hai hoặc nhiều đội hoặc điểm cao thấp có thể được kết hợp cho một cược ghép. Các trận được khoanh tròn không có thể đánh cặp.  Các cửa theo sự kiện, và cược tương lai không được đánh ghép.

Bạn có thể ước lượng tiền chi cho cược ghép bằng cách theo các bước sau đây (với ví dụ kèm theo):

Đặt giả thuyết là bạn đặt cược ghép 2 đội cho trận Pirates +150 và Pirate Trên 8 -120 với $100.  Hãy dùng các bước sau để xác định tiền thắng của bạn.

 1. Hãy tính hệ số của cược ghép cho mỗi phần: nếu giá của phần là dương – chỉ thêm 1 để có hệ số, nếu giá của phần là âm thì lấy số đảo của số âm, nhân cho -1, và sau đó thêm 1.
  1.50    + 1 = 2.50
  -1.20 (lấy số đảo hay chia 1 cho số âm) 1/-1.20 = -0.83 * -1= 0.83 + 1 = 1.83
 2. Nhân các hệ số - sau đó nhân hệ số đó với tiền đặt cược – kết quả là tiền trả (kể cả tiền cược).
  2.50 x 1.83 = 4.57 (nhân cái này với tiền cược của bạn) x 100 = 457
  $457 là tổng số tiền trả nếu cả 2 phần (cửa) thắng (kể cả tiền đặt cược)
 3. Trừ tiền đặt cược từ kết quả được tính ở 2 – kết quả là tiền thắng của bạn.
  457 – 100 = 357 tiền thắng

Cách này cũng đúng cho cược ghép 3, 4, 5… đội, chỉ cần theo các bước. Ghi chú: cách này chỉ cung cấp cho bạn một ước lượng sơ bộ; tiền thắng thật sự có thể khác vì làm tròn số.

Trong trường hợp một cửa hòa hay không hiệu lực, tiền thắng cược ghép sẽ xuống bậc thấp hơn, ngoại trừ một cược ghép 2 đội với 1 hòa trở thành cược đơn.

Tỉ lệ Thắng Parlay

2 Độithắng được 2.6
3 Đội6
4 Đội11
5 Đội22
6 Đội40
7 Đội75
8 Đội120
9 Đội250
10 Đội400
11 Đội800
12 Đội1500
13 Đội2500
14 Đội5000
15 Đội10000

Luu y:

Việc trả tiền thắng này được tính theo tỉ lệ cược bình thường là  -110 cho khách chọn tiền thưởng và -105 cho khách chọn không lấy tiền thưởng.

Tiền trả tối đa cho một cược ghép thắng là $ 100,000.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager