Cược Luân Hoàn (Round Robins)

Cược Luân Hoàn là cược mà bạn chọn 3-8 đội và luân phiên kết hợp chúng theo cược ghép 2, 3 hoặc 4 đội

Cược Luân hoàn không cho phép cược ghép mở.

Ví dụ:

- Dolphins -5

- Eagles +2.5

- Bills +7

Kết hợp có thể là:

2TP

2TP

2TP

Dolphins -5

Dolphins -5

Eagles +2.5

Eagles +2.5

> Bills +7

Bills +7

Đặt cược luân hoàn cho $100 là đặt $100 cho mỗi parlay được kết hợp với tổng số tiền đặt cho cược là $300.