Bitcoin Link

Đánh Thẳng / Cược Đơn (Straight Bets)

Đánh thẳng được thực hiện khi bạn chọn điểm chấp (run line), chấp tiền (money line) của một đội hay tổng tỉ số của một trận (game) hay của một đội (team). Chi phí đặt cược là 10/11 hoặc $110 để thắng $100.

Ví dụ:

Toronto Raptors +6

Chicago Bulls -6

 • Nếu đánh cược thẳng Bulls -6 thì Bulls phải thắng hơn 6 điểm cho cược đặt để thắng.
 • Nếu đánh cược thẳng Raptors +6 thì Raptors không thể thua hơn 5 điểm cho cược đặt  để thắng.
 • Nếu điểm là 6, thì đặt cược của bạn là “huề” và sẽ cho kết quả "không hiệu lực". v.d: Điểm cuối cùng: Rap 90 và Bulls 96
 
 • Tiền Thưởng Lũy Tiến Đặc Biệt
 • 175% Sign-up Bonus!
 • Up to 150% Free Play!
 • Bitcoin Deposit Bonus
 • Tuesdays & Wednesdays promo
 • Credit Card Deposit 10% Free Play
 • Credit Card Deposit 15% Free Play
 • Credit Card Deposit 20% Free Play
 • Referral Bonus
 • New Casino Bonus
 • Live Casino Specials
 • Casino Bonuses
 • Casino Referral Bonus