Loading Login

Cược ghép Mua Điểm (Teasers)

You are here

Cược ghép mua điểm (Teaser) là một cách cá độ, trong đó 2-8 cửa (plays) được chọn trong 1 cược cá độ. Với Teaser, bạn được lợi bởi điểm số bạn được tính thêm vào trong điểm chấp theo hướng có lợi cho bạn. Nếu một trong những lựa chọn thua thì cược đặt thua.

Ví dụ: 2 đội Teaser 5 điểm với giá $100

Cavaliers +4+5 điểm = điểm chấp của Teaser là +9

Celtics -3+5 điểm = điểm chấp của Teaser là +2

  • Chung chi trong 2 đội 5 điểm bóng rổ Teaser là 10/13. Trong trường hợp này bạn sẽ đặt $ 130 để thắng $ 100

Huề:

Trong trường hợp lựa chọn bất bất kỳ cửa nào trong Teaser huề, các quy tắc sau đây được áp dụng:

Teaser Đặc Biệt: Huề là thua

2 đội Teaser: Huề + Thắng = Huề,  Huề + Thua = Thua

Hơn 2 đội Teaser: một cửa huề sẽ chuyển Teaser xuống một bậc. Ví dụ Teaser 6 xuống thành teaser 5, teaser 4 xuống thành teaser 3…

Cược Ghép Hỗn Hợp FB/BK

Mixed Regular Teasers FB/BK

 6/4pts6½/4½pts7/5pts
2 Đội-110-120-130
3 Đội+180+160+150
4 Đội+300+250+200
5 Đội+450+400+350
6 Đội+700+600+500
7 Đội+900+800+700
8 Đội+1100+1000+900

Cược Ghép Đặc Biệt Hỗn Hợp FB/BK

3 Đội10/7 pts-120
4 Đội13/9 pts-130
Huề = Thua

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager