Sports

You are here

 • Bóng Chày (Baseball)

  08/22/2016 - 05:36

  Luật Lệ Cá Cược Chung cho các trận bóng chày chính thức

 • Bóng Bầu Dục (Mỹ) (Football)

  08/22/2016 - 05:28

  Cho mục đích cá cược, một trận bóng bầu dục (chuyên nghiệp hoặc đại học) trở nên chính thức sau năm mươi lăm (55) phút thi đấu.

  Các trận đấu chơi ít hơn 55 phút sẽ được xem là “Không Hiệu Lực” hay “Hòa/Hủy bỏ” và tiền đặt cược được trả lại.

 • Khúc côn cầu (Hockey)

  08/22/2016 - 05:24

  Cho mục đích cá cược, một trận khúc côn cầu (chuyên nghiệp hoặc đại học) trở nên chính thức sau năm mươi lăm (55) phút thi đấu.

  Các trận đấu chơi ít hơn thời gian chính thức được xem là “Không Hiệu Lực” hay “Hòa/Hủy Bỏ” và tất cả tiền được trả lại.

 • Bóng đá (túc cầu) (Soccer)

  08/22/2016 - 03:13

  Thời Gian Thi Đấu 90 Phút

  • Tất cả các thị trường cá cược được dựa trên kết quả vào lúc cuối của một trận đấu 90 phút trừ khi có quy định khác. Điều này bao gồm thời gian thêm vào do chấn thương hoặc tạm ngừng nhưng không bao gồm hiệp phụ, thời gian dành cho một đá phạt.
 • Quần Vợt (Tennis)

  08/21/2016 - 23:10

  Cược các trận quần vợt sẽ được giải quyết là “Không Hiệu Lực” nếu bất kỳ tay đấu nào rút lui trước khi trận đấu hoàn tất, đặt trên chấp tiền, chấp điểm, tổng tỉ số, và tỉ số theo hiệp đấu (set betting) (kết quả chính xác).

 • Live Betting

  08/21/2016 - 19:06

  The following are general rules which govern events in Live categories.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager