Bitcoin Link

Quần Vợt (Tennis)

Cược các trận quần vợt sẽ được giải quyết là “Không Hiệu Lực” nếu bất kỳ tay đấu nào rút lui trước khi trận đấu hoàn tất, đặt trên chấp tiền, chấp điểm, tổng tỉ số, và tỉ số theo hiệp đấu (set betting) (kết quả chính xác).

Các trận đấu phải được chơi trong vòng 48 tiếng theo thời gian được ấn định chính thức để cược đặt có hiệu lực.

Các cược trên hiệp đầu và thứ 2 sẽ được xem là có hiệu lực khi hiệp đấu đặt cược hoàn tất.

Cược trên tỉ số hiệp đấu, trận đấu phải được hoàn tất để cược đặt có hiệu lực.

 
 • Tiền Thưởng Lũy Tiến Đặc Biệt
 • 175% Sign-up Bonus!
 • Up to 150% Free Play!
 • Bitcoin Deposit Bonus
 • Tuesdays & Wednesdays promo
 • Credit Card Deposit 10% Free Play
 • Credit Card Deposit 15% Free Play
 • Credit Card Deposit 20% Free Play
 • Referral Bonus
 • New Casino Bonus
 • Live Casino Specials
 • Casino Bonuses
 • Casino Referral Bonus